Ny efterafgrøde med lang og kraftig pælerod

Hos den nye sort af olieræddike udgør roden 45 procent af plantens biomasse, hvor det hos traditionel olieræddike er 33 procent og kun 20 procent hos gul sennep.

Både DLG og Danish Agro markedsfører i år en ny efterafgrøde, Markradis Structurator. Structurator er et samlingsnavn for nogle udvalgte sorter af ræddike, hvor pæleroden både er betydeligt længere og kraftigere og laver en større mængde biomasse end traditionel olieræddike. I modsætning til andre olieræddiker er der mere under jordoverfladen, end der er over overfladen.

- Structuratorplanterne kan syntes mindre oven på jorden, men det skyldes, at de har en kraftig pælerod som gør, at forholdet mellem rod og top er specielt, siger Jens Møller Olsen, produktchef i Danish Agro.

Hos Structurator udgør roden cirka 45 procent af biomassen, hvor det hos olieræddike er cirka 33 procent og hos gul sennep cirka 20 procent.

Afdræning i foråret
- Pæleroden hos Structurator bliver op til 35 centimeter lang og to til fem centimeter i diameter, oplyser produktchefen.

 De lange pælerødder arbejder ned i hele pløjedybden, og Structurator egner sig derfor godt til systemer, hvor jordbearbejdning i dybden er reduceret eller helt afskaffet.

Den nye efterafgrøde fryser ifølge Jens Møller Olsen bort, når den første frost sætter ind, som det kendes fra olieræddike/gul sennep, og efter vinterens nedfrysning tørrer jorden hurtigere op og der er mulighed for at gå tidligere i marken om foråret.

- Den kraftige rod efterlader store huller i jorden, hvor vandet kan trække væk, og det giver en hurtigere tørring om foråret, når rødderne rådner, forklarer han.

Anvendt i Sverige
Structurator, der er anvendt i Sverige i et stykke tid, er ny i Danmark. Frøene kommer fra den svenske leverandør, Agortus.

Structurator kan ifølge Agortus producere op til syv tons tørstof pr. hektar som efterafgrøde, hvilket angiveligt er næsten dobbelt så meget som raps eller tre gange så meget som rug.

- Den korsblomstrede efterafgrøde kan sås frem til medio august, men den kan også sås ud i en voksende hovedafgrøde cirka to til fire uger inden høst, siger Jens Møller Olsen.

Der skal sås 10-15 kilo pr. hektar i en-to centimeters dybde og op til 18 kilo, hvis det spredes ud i en etableret afgrøde.

Læs også