DF vil satste på biomasse, biogas og biobrændstof

Støtten til vindmøller og elbiler skal drosles kraftigt ned og erstattes af en satsning på biomasse, biogas og biobrændstof, mener Morten Messerschmidt (DF).

Op til Dansk Folkepartis sommergruppemøde der starter i næste uge, har europaparlamentariker Morten Messerschmidt fået ansvaret for at komme med et oplæg, inden partiet skal diskutere sin tilgang til energipolitikken, der ventes at blive et stort tema i den kommende folketingssamling.

I september kommer regeringens Klimakommission efter to års arbejde nemlig med sit bud på, hvordan Danmark kan blive fri af fossile brændsler, og efterfølgende skal Folketingets partier forhandle om en ny energipolitik, der skal gælde fra 2011.

Står det til Morten Messerscmidt, skal Dansk Folkeparti arbejde for, at støtten til vindmøller og elbiler skal drosles kraftigt ned og erstattes af en satsning på biomasse, biogas og biobrændstof.

- Vi skal ikke lukke ned for alt, hvad der hedder vedvarende energi – tværtimod. Men jeg mener, at vi skal følge vismændenes råd om, at vindmøller oversubsidieres, og derfor vil jeg hellere bruge pengene på andre vedvarende energiformer, som jeg tror, der er potentiale i, siger han til Børsen.

 

Landbruget skal levere mere
Kernen i den fremtidige danske energiforsyning skal ifølge EU-parlamentarikeren være biomasse og biogas. Han foreslår, at der udarbejdes en national strategi for biomasse.

Men landbruget skal også levere mere biogas, for til trods for Danmarks store svineproduktion er der stadig kun omkring fem procent af gyllen, der bliver omdannet til biogas. En af årsagerne er ifølge Morten Messerschmidt, at afregningsprisen er for lav, og derfor foreslår han at hæve den fra 74,7 øre pr. kWh til 115 øre pr. kWh.

Til gengæld tror han ikke på regeringens højt profilerede elbilsprojekt. Senest har Projekt Better Place, der med støtte fra Dong Energy opbygger infrastruktur til elbilerne, nedjusteret forventningen om 500.000 elbiler på danske veje i 2020 til 20-100.000.

Det er et fantasiprojekt, hvor man skal udskifte hele bilpakken og opbygge en ny infrastruktur, mener han.

- Det giver bedre mening at kræve mere iblanding af biobrændstof, siger Morten Messerschmidt til Børsen.

Læs også