Stor interesse for teknologi-pulje

Slutspurt med 61 ansøgninger til Miljøteknologi-puljen i Sønderjylland.

- Der har været stor interesse for ansøgningsrunden om 40 procent tilskud til investering i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion oplyser projektrådgiver Solveig Kappel fra Sønderjysk Landboforening.

Sønderjysk Landboforening har i alt udarbejdet 61 ansøgninger svarende til samlede investeringer for godt 96 mio. kroner, hvilket vil kunne udløse tilskud på ca. 38 mio. kroner. Hermed ansøger Sønderjysk Landboforening altså om ca. 25 procent af de 145 mio. kroner. i den samlede pulje.

Den store interesse for at få del i puljemidlerne er tegn på spirende optimisme. Vore landmænd har, har trods dårlige odds i en periode, fortsat planer om konkret udvikling og investeringer. Restfinansieringen på 60 procent af investeringen skal landmændene selv løfte.

Solveig Kappel fortsætter:

- Vi har især søgt om tilskud til investeringer i miljøteknologi, der kræves i forbindelse med udvidelse eller ændring af husdyrproduktionen f.eks. anlæg til gyllekøling, gylleforsuring, faste drænede gulve, spalteskrabere eller anden BAT-teknologi, der reducerer ammoniak. Puljen er en kærkommen mulig medfinansiering til nødvendige investeringer.

Miljøeffekt og arbejdslettelse
- Men vi har også indsendt mange ansøgninger om tilskud til investering i fodringsteknologi eller pesticidreduktion. Investeringer, der udover miljøeffekten også giver arbejdslettelse eller driftsbesparelser i dagligdagen. Her er det især investering i fodermixervogne med vejeudstyr til kvæg og radrenser med autostyring, mobile forsuringsanlæg (SyreN) samt avancerede marksprøjter, der er søgt om tilskud til, fortæller Solveig Kappel. 

Tilsagn om tilskud forventes i løbet af efteråret. Puljen vil være åben igen næste år. For nærmere oplysninger om mulighed for tilskud til investeringer eller øvrige regler for tilskud – www.slf.dk.

Læs også