Alger kan løse kvælstofproblemet i Grøn Vækst

Et nyt projekt, der er på tegnebrættet i Lolland Kommune, løser problemerne med kvælstofreduktionen, mener embedsmand.

Alger er kommet på dagsordenen. Grønt Center i Holeby har fået fem millioner til udvikling af et nyt forskningscenter i alger, Kalundborg Kommune har fået 500.000 til at undersøge mulig algeproduktion i havvandet og endelig barsler en lollandsk embedsmand med en ny form for algeproduktion, der kan give los for landbrugets kvælstofforbrug.

Alger er in.

- Alger har et enormt forretningsmæssigt potentiale til fx biomasse, energiproduktion, vandrensning og højværdiprodukter til eksempelvis fødevare- og medicinalindustrien. I det nye center kan vi i pilotskala lave dyrkningsforsøg af stor interesse for både forskningsmiljøet og de danske virksomheder og dermed være med til at fastholde en dansk førerposition på cleantech-området, siger direktøren for Grønt Center, Birgit Hartvig Larsen.

Gød som det passer dig
En af dem, der har snakket alger i ganske lang tid er projektchef i Lolland Kommune Leo Christensen. Han har talt til de øvrige sjællandske kommuner for at få dem med ind i et energiprojekt med algeproduktion, han har talt til klimatopmødet i København og rundviser jævnligt udenlandske delegationer, der er interesseret i hans algeprojekt.

Han ser alger som en løsning på et landbrugets helt store diskussionsemner for tiden. De kvælstofreduktioner, der kommer i kølvandet på Grøn Vækst.

- Hvis systemet med alger virker, så kan du gøde, som det passer dig. Det er jo ikke noget problem. Det bliver alt sammen opsamlet i algerne, siger Leo Christensen, og fortsætter.

- Den enkelte landmand skal forestille sig, at han bliver nødt til at arbejde sammen med sine kollegaer omkring den del, der skal klimasikre ham. Han skal samarbejde med sine kolleger om »vand-management«. Det dækker over styring af overfladevand og styring af drænvand. Specielt med henblik på at genanvende sin gødning, så man i nogle områder kan arbejde frit med gødning, og så man kan lave nogle bedre produkter. Vi samler tingene op, og der er ingenting, der løber ud, så det efterlever vandmiljøplan tre, siger Leo Christensen.

Projektchefens ide bag algeproduktionen er at etablere nogle deciderede alge-bassiner, der ligger umiddelbart op til diger, der i fremtiden vil blive brug for mange steder i Danmark, hvis man skal kunne stå i mod den havvandsstigning, der vil komme som konsekvens af klimaforandringerne.

Algebassinerne skal så opsamle den kvælstofudledning, der kommer fra landbrugets marker.

Læs også