Snetryk har givet kollaps

ERFARING: Mange tage kollapsede under snetrykket i vinter. Det skyldes snetryk, men der kan være tilfælde med fejl, der kan forebygges.

Bygningskonsulent Jørgen Ørsnæs, Bygningskontoret Nord, har besigtiget over 100 sager med tagkollaps i vinterens løb. Han understreger, at snetrykket har været helt vildt meget større end normalt, og alene snetrykket er efter hans mening skyld i langt de fleste kollaps.

- Langt under ti procent skyldes konstruktionsfejl, og det er de sager, forsikringsselskaberne har sendt til videre vurdering hos de rådgivende ingeniører, siger han.

På den baggrund har rådgivningsselskabet Cowi Consult igennem det sidste halve år været ude og besigtige flere tage på landbrugsbygninger, der i vinterens løb faldt sammen på grund af snetryk.

Det rådgivende ingeniørfirma er typisk blevet tilkaldt til sager, hvor forsikringsselskabernes skadessagkyndige har haft brug for ingeniørfaglig hjælp. Det er de sager, der ofte i daglig tale går under betegnelsen problemsager, og hvor den skadessagkyndige har haft brug for hjælp for at se, om bygningen har været i orden.

Forsikringssager
Cowi Consult har således gennemgået omkring 40 sager for forsikringsselskaber. Heraf har civilingeniør Jacob Nielsen, der er Ph.d. i træ-konstruktioner, været ude ved 30 tagskader, som han har regnet konstruktionsmæssigt igennem, heraf 5 med gitterspær og 25 med stålspær. De fleste sager har været i samarbejde med Himmerland Forsikring, men der har også været sager for Top, Alm. Brand og If.

- Det er vigtigt for os at kunne dokumentere skaderne overfor vores genforsikringsselskaber. Derfor har vi fået hjælp af Cowi, siger skadeschef Jesper Færch fra Himmerland Forsikring, der i samme åndedrag konstaterer, at man efterfølgende har kunnet tale sig til rette med alle kunder og fundet løsninger på også problemsagerne.

Himmerland Forsikring har i alt haft omkring 200 sager med snetrykskollaps.

- I alle vores forsikringer står jo, at policen forudsætter, at bygningerne opfylder bygningsreglementet, tilføjer skadeschefen og tilføjer, at tvivl kommer forsikringstageren til gode.

Begrundelser for kollaps
Men i de fleste af de 40 tilfælde, som Cowi og Jacob Nielsen har været ude ved, er der fundet problemer, der efter ingeniørens mening begrunder, hvorfor tagene kollapsede. Nogle af skaderne kunne have været undgået, mener han ud fra den type sager, han har set.

- Der er jo en grund til, at taget kollapser, siger Jacob Nielsen og tilføjer, at læren af hans arbejde har været, at i fremtiden kan nogle kollaps undgås, hvis man drager omsorg for, at alt er, som det skal være for eksempel omkring gitterspær-konstruktionerne.

- Der er dels tale om, at nogle bygninger ikke overholder bygningsreglementet på opførelsestidspunktet, dels er der fejl i selve opførelsen, fortæller Jacob Nielsen.

- Det er ikke fordi, vi leder efter fejl. Men vi har en formodning. Vi kan jo se, hvor bruddet er sket, og hvordan den nedbrudte konstruktion ser ud, understreger han.

Hjørner og afstivning
- I stålkonstruktioner er det ofte rammehjørnerne, der giver problemer, og i gitterspærene mangler ofte tilstrækkelig afstivning, fortæller han.

- Det vil være muligt for en øvet byggesagkyndig at gennemgå gitterspær-konstruktionerne og påpege, hvor den indre afstivning mangler, siger Jacob Nielsen og anbefaler, at man får det gjort, før sneen atter falder.

Specielt hvor spændvidden er stor. Også fordi det ikke indebærer store omkostninger, hverken ved tilsyn eller hvis konstruktionen skal forbedres.

- Mange ulykker kunne have været undgået ved en ekstra afstivning. Det er ofte ikke nok med en tværafstivning, der går hele vejen igennem. Denne afstivning skal støttes af en afstivning på skrå, forklarer Jacob Nielsen, der ikke kan genkende påstanden fra i vinters om, at asymmetrisk tryk på gitterspæret har forårsaget kollapset.

- Anderledes forholder det sig med stålkonstruktioner. Det er ikke til at se hvilken stålkvalitet, der er benyttet, men ofte kan man have på fornemmelsen, at der er benyttet meget billigt stål. Derfor vil der altid være et vist skøn i beregningerne omkring de sager, siger Jacob Nielsen og tilføjer, at det også kan være dyrt med forbedringer der.

Det, man kan gøre, er at forstærke rammerne eller svejse forstærkning på hjørnerne eller måske sætte et stålbånd fast ved åsene, så de ikke kan svippe ud.

- Men det er mere kompliceret og meget bekosteligt, indrømmer Jacob Nielsen og tilføjer, at det også kan være fornuftigt at se på de såkaldte amerikanersiloer.

Her har asymmetrisk snetryk forvoldt sneskader, fortæller han.

Ryd for sne
Men for Bygningskontoret Nord, der i alt har haft næsten 200 sager, står det klart: Langt de fleste kollaps skyldes snetryk.

Derfor er læren, der er vigtig at drage efter vinterens snefald og som både forsikringsmand og ingeniør også anbefaler:

- Ryd tagene for sne så godt som det overhovedet kan lade sig gøre.

Læs også