Tabuerne hos kvægproducenterne skal nedbrydes

Videncentret for Landbrug, Kvæg erkender, at man har problemer med at nedbringe dødeligheden for køer. Samarbejde mellem dyrlæger, landmænd og konsulenter er vejen frem.

Hvor det er lykkedes at nedbringe dødeligheden for kalve inden for de sidste par år, så kniber det lidt mere for køer.

Det fortæller Peter Enemark, der er landskonsulent i Videncentret for Landbrug, Kvæg og har speciale i velfærd og fødevaresikkerhed. Man skal derfor nu have fat i dem, der har en meget høj dødelighed. Det vil sige en dødelighed over ti procent.

I følge Peter Enemark drejer det sig om en 10-12 procent af alle kvægbedrifter. Den gennemsnitlige dødelighed blandt alle bedrifter er i dag på seks procent.

- Det her er et spørgsmål om, at landmændene får de rigtige rutiner bragt ind i deres pasning af køerne. Så kan du kalde det management, driftsledelse eller godt landmandskab, siger Peter Enemark.

Ikke begejstret
Han er helt overbevist om, at de landmænd, der har en høj dødelighed bestemt ikke er begejstret for det.

- Men jeg tror, at det i mange situationer, er lidt tabu-belagt. De landmænd vil ikke så gerne snakke om det. Den udfordring skal vi udover. Det er altså helt legalt at snakke om, at man har problemer, og så få gjort noget ved det. Vi kan alle komme i en situation, hvor det går galt, og så er det afgørende så, at man gør noget ved det, og ikke lader det stå til, lyder det fra Peter Enemark.

Han fortæller, at det samme selvfølgelig gør sig gældende for dyrlæger og rådgivere.

- Vi kan se, de steder hvor man har haft succes med at få sænket både kalve- og ko-dødeligheden, det er steder hvor alle har været gode til at snakke sammen, både konsulenter, dyrlæger og landmænd. Der hvor man har et team omkring det hele, siger han.

Meget mere komplekst
At det har været så svært at få sænket dødeligheden blandt køer i forhold til blandt kalve, forklarer Peter Enemark med, at området for køer er meget mere komplekst.

- På det her område er der ikke bare en ting man kan gøre fra på den ene dag til den anden at sænke dødeligheden. På ko-området er der mange forskellige årsager til dødeligheden, siger han.

- Når det så er sagt, så ved vi, at de køer der dør eller bliver aflivet, det sker for over 50 procents vedkommende inden for de første to måneder efter kælvning. Det betyder, at de fejl som bliver begået, bliver begået i forbindelse med goldning, under gold-perioden og så lige i forbindelse med og efter kælvning, lyder det videre fra Peter Enemark.

Han fortæller, at det er de her overgangsperioder, som man vil til at fokusere rigtig meget på fra rådgivningssiden fra nu af.

- Det er her, vi skal få landmændene til at formulere deres arbejdsrutiner. Altså virkelig få styr på de rutiner, der er forbundet med overgangene fra den ene situation til den anden, siger Peter Enemark.

I de top fem procent af kvægproducenterne med højest dødelighed er dødeligheden i øvrigt på 13,5 procent i gennemsnit.

 

Læs også