Ny prognose sender svinenoteringen op i 10,25 kr.

Noteringen kommer i 10,25 kr. og 9,45 kr. som gennemsnit for 2010 inden restbetaling. Det siger den nye prognose fra Landbrug & Fødevarer.

Endelig blæser der positive vinde for svineproducenterne:

Landbrug og Fødevarers prisprognose for svinenoteringen i 2010 opskriver prisprognosen fra 9,16 kroner pr. kilo i prognosen fra marts 2010 til 9,45 kroner pr. kilo før restbetaling. Det betyder, at de danske svineproducenter kan forvente en notering i 2010, som ligger næsten 50 øre over noteringen i 2009.

I april kvartal ser den gennemsnitlige notering ud til at ende på omkring 9,65 kroner, hvilket er 40 øre højere end i prognosen for marts.

Dyr dollar, yen og pund
- Den positive udvikling skyldes blandt andet, at de danske slagterier har reduceret deres omkostninger samtidig med, at vi har set dollar, yen og pund stige i værdi i forhold til euro og den danske krone. Det har gavnet eksporten af svinekød til landene udenfor EU mængde- og prismæssigt, siger markedsanalytiker Karsten Flemin fra Landbrug & Fødevarer.

På baggrund af udviklingen i første halvår, samt forventningerne til andet halvår af 2010, er der sket en opskrivning af de forventede gennemsnitlige noteringer i 2., 3. og 4. kvartal.

- Også når vi ser fremad, er det først og fremmest udviklingen på de internationale markeder, som vil bidrage til den positive udvikling af noteringen. Svækkelsen af euroen og stigende amerikanske svinepriser har gjort europæiske svinekødsprodukter mere konkurrencedygtige, siger Karsten Flemin.

Han understreger desuden, at en bedring af den økonomiske krise er med til at skabe mere stabile forhold for den internationale handel med svinekød.

Økonomisk temperaturmåling
Sammen med prognose for udviklingen i noteringen på svinekød offentliggøres også en økonomisk temperaturmåling, som viser, hvad svineproducenterne kan forventes at tjene pr. gris.

- Opjusteringen af prisprognosen er årsag til, at det samlede økonomiske resultat for 2010 nu forventes at blive 5 kroner pr. produceret gris i en integreret bedrift. Det er en positiv udvikling i forhold til målingen i marts, hvor vi forventede et nulresultat, siger Finn Udesen, afdelingschef for Produktionsøkonomi og statistik hos Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer.

I prognosen bemærker Karsten Flemin blandt andet, at noteringen fortsat forventes at toppe i sommermånederne, inden et normalt sæsonmæssigt stigende udbud af svinekød på EU markedet vil bringe priserne nedad til et lavpunkt i januar måned.

- Det er først og fremmest udviklingen på de internationale markeder, der forventes at give støtte til noteringen den kommende tid, meddeler Karsten Flemin.

Dalende optimisme
- Derimod er der ikke meget opmuntring at hente, når man ser på udviklingen på EU markedet, forudser Karsten Flemin:

Han begrunder det med, at produktionen af svinekød i EU de kommende kvartaler forventes at ligge på et niveau 1-2 procent over året før.

- Samtidig er der udsigt til kraftige økonomiske stramninger i de enkelte medlemslande, der vil lægge en dæmper på forbrugerefterspørgslen, mener markedsanalytikeren.

- I prognosen er der som vanligt ikke indregnet nogen effekt fra mulige ændringer i valutakurser den kommende tid. Man kan så håbe, at den nuværende positive valutakursudvikling for dollar, yen og pund fortsætter de kommende kvartaler, bemærker Karsten Flemin.

Næste prognose vil blive offentliggjort medio september.

                                                   

Læs også