Landbruget bør udvikle sorter til bedre energiproduktion

Afgrøderne kan udnyttes bedre og udvikles til at rumme et større ethanol-potentiale, mener chef for Inbicon i Kalundborg.

Det er ikke enten eller, men både og. Sådan lyder budskabet fra chefen for ethanol-fabrikken Inbicon i Kalundborg, der omsætter halm til bio-ethanol, der kan gå direkte i bilernes benzintanke.

Danske landmænd skal ikke kun være fødevareproducenter. De skal også være energiproducenter, mener Benny Mai, der tror, der er behov for en holdningsændring.

- Jeg tror i virkeligheden, at det handler om, at man skal se lidt mere holistisk på det, siger han, og fortsætter.

Halm er en vigtig vare
- Man har noget jord til rådighed. Der skal selvfølgelig laves fødevarer, fordi det er der mangel på, men man skal tænker det hele ind. Det er både fødevarer, det er energi og det er at bevare jorden. Man skal se det i et større perspektiv end »okay, jeg høster korn og har halm i overskud - hvad kan jeg sælge det til?«. Halmen bliver en vare, man kan jo sige, at i perioder har halmen haft en højere pris pr. kilo end korn, så alene, hvis man bare skulle se med de økonomiske briller, så udgør halmen en ligeså vigtig del som kornet, siger Benny Mai, og opfordrer landmænd til at tænke i udvikling af sorter med større værdi i halmen.

- Prøv også at se det i en helhed ved udvælgelsen og frembringelsen af nye sorter. Prøv både at forøge energipotentialet og fødevarepotentialet i den samme afgrøde.

Eksport
Udvikler man nogle afgrøder med stort energipotentiale, så åbner det også en mulighed for en ny indtjenende eksportmulighed, mener Benny Mai.

- Man kunne lave noget spændende udvikling, så man fik fremstillet nogle sorter, som også kunne sælges i udlandet. Jeg tror, der er mange muligheder for dansk landbrug i det her, siger chefen for anlægget i Kalundborg.

Læs også