Tysk slagtesvineproduktion kører i højeste gear

Der er en tyrkertro på fremtiden hos de tyske slagterier, der alle har overkapacitet, og som alligevel alle sammen udvider.

Der er en halv snes slagterier i Tyskland - eller mere. Fælles for dem alle uanset størrelse er, at de har overkapacitet, og at de alle sammen forsat udvider.

Det er noget som man benytter sig af, hos det tyske formidlingsbureau af smågrise og slagtesvin, SVG (Schweine-Vermarktungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH), hvor man sørger for at tilgodese så godt som alle slagterier i et eller andet omfang.

- Vi sørger for at sprede afsætningen af slagtesvin mellem stort set alle de tyske slagterier og dermed tilgodese alle, fortæller Steffen Fuhrhop, SVG.

Steffen Fuhrhop forklarer, at SVG's medlemmer kunne få den afgjort bedste pris for grisen lige nu og her, hvis SVG afsatte alle slagtesvin til storslagteriet Tönnies, men det ønsker man ikke.

- Vi er interesserede i at beholde alle de nuværende tyske slagterier, for det giver øget konkurrence, og en bedre pris på længere sigt, understreger han.

Danske grise er bedst
Steffen Fuhrhop lægger heller ikke skjul på, at SVG's befinder sig som fisk i vandet ved det vakuum for grise, der er i Tyskland, og at det er det samme vakuum som får de tyske producenter til at efterspørge danske smågrise i stadig større omfang.

- Vi har tre mulige leverandører af smågrise: Holland, Østtyskland og Danmark, men vi har de bedste erfaringer med de danske grise. Genetikken derfra er bedst, fastslår han.

- Desuden kan vi lide den danske mentalitet og den måde som danskerne håndterer eventuelle problemer på, fortæller han.

Der er altså mange fordele for danske landmænd, men alligevel påpeger han, at den danske eksport af smågrise nok kommer til at imødese større konkurrence end hidtil. Årsagen er ifølge Steffen Fuhrhop, at flere og flere søer i både Tyskland og Holland efterhånden baseres på genetik fra DanAvl, og at dyrene dermed ikke nødvendigvis behøves at komme fra Danmark.

Læs meget mere om svineproduktionen i Tyskland i dagens trykte udgave af Effektivt Landbrug

Læs også