Åbningssalut: - I kan få natur og miljø, bare I betaler

DYRSKUETALE: - Det er en dårlig prioritering at sætte vandsalamandre i vandhullerne og ålegræsset i Odense Fjord højere end undervisning og ældreomsorg, pointerede Niels Rasmussen i sin åbningstale på årets fynske dyrskue.

Den aktuelle debat om natur og vandplanerne var naturligvis et af punkterne, da formanden for Det Fynske Dyrskue, Niels Rasmussen, fredag holdt sin åbningstale på dyrskuepladsen midt i Odense by.

- Natur og miljø er højt på den politiske dagsorden, og det er godt, at ambitionsniveauet er højt, påpegede formanden og nævnte, at efter at vand- og naturplanerne har gennemgået en politisk vurdering, så er landbruget klar til at indgå i samarbejde med kommunerne om at leve op til målsætningerne i Vandrammedirektivet.

- Det er ingen hemmelighed, at kommunerne har en meget presset økonomi, og det er nødvendigt med en skarp økonomisk prioritering, når skoler og institutioner nedlægges. Det er samtidig med denne økonomiske hestekur, at regeringen vælger at implementere Vandrammedirektivet, og ofre op mod 30 milliarder kroner på at føre naturen tilbage til en natur, der er uberørt af menneskehænder.

Næppe god prioritering
Samfundet ønsker at investere massivt i natur og miljøområdet, og Niels Rasmussen understregede, at landbruget er klar til at skabe et forretningsområde i at levere den ydelse til samfundet.

- I kan få den natur og det miljø, I vil have, bare I betaler for det, lød det klart og utvetydigt fra højtalerne på dyrskuepladsen.

Men han tvivlede dog på, at det er en god prioritering at forringe undervisning og ældreomsorg, for at få en mangfoldighed af salamandere i vandhullerne og ålegræs i Odense Fjord.

Miljøhysteri
- Det er nødvendigt at foretage en prioritering af de økonomiske midler, når dagsordenen er økonomisk genopretning efter krisen. Og jeg ved ikke hvem, der vil starte den folkelige debat om det emne, sagde formanden for Fynsk Landbrugs Eventforening, og kaldte det på væsentlige områder miljøhysteri på bekostning af mennesker.

Dyrskueformanden pointerede, at naturen og miljøet har aldrig har haft det bedre, og der er mindre kvælstofudvaskning og reduktion i ammoniakemissionen.

- Natur, miljø og landbrug er ikke hinandens modsætning, men hinandens forudsætning, pointerede Niels Rasmussen.

Læs også