Dyrt og meningsløst at fifle med vaccinerne

Det betaler sig ikke at gå ned i dosis eller bruge en vaccine til smågrise, som er beregnet til søer. Tvært imod.

Det betaler sig ikke at springe over, hvor gærdet er lavest. Heller ikke når det gælder vaccinationer.

I et forsøg på at spare på omkostningerne, kunne det måske være fristende at forsøge at vaccinere med mindre dosis end foreskrevet eller anvende en vaccine, der ikke er godkendt til den pågældende dyregruppe. I de tilfælde er »sparet dog ikke tjent«. Tvært imod.

Man kan ikke regne med at opnå en effekt, der blot tilnærmelsesvis nærmer sig den ønskede. Som en dyrlæge har påpeget overfor avisen, er der en væsentlig grund til, at vaccinen er godkendt i den pågældende dosis og til den pågældende dyregruppe: Fordi forsøg har vist, at det virker. Ergo bør man som udgangspunkt ikke regne med, at vaccinerne virker hos nogen anden dyregruppe og i nogen anden dosis, end det de er godkendt til.

Som udgangspunkt kan man derfor lige så godt gå ud fra, at alt andet end det, vaccinen er godkendt til, er lig »pengene ud af vinduet«.

Fuld dosis tjent hjem 5 gange
Et nyt spansk forsøg dokumenterer, at vaccination mod PCV2 ikke virker, hvis der anvendes reduceret dosis.

Forsøget sammenligner halv og fuld dosis af PCV2-vaccinen CircoFLEX, og resultaterne blev for nylig offentliggjort på et møde for europæiske dyrlæger. Her fremgik det blandt andet, at dødeligheden mere end fordobledes, tilvæksten faldt og udgifterne til medicin steg hos de grise, som kun havde fået halv dosis af PCV2-vaccinen CircoFLEX sammenlignet med grise på fuld dosis.

Undersøgelsen viste endvidere et »return of investment« på over 5 for forskellen imellem at bruge hel og halv dosis. Det betyder, at udgifterne til vaccinationen blev betalt tilbage 5 gange via forbedret produktion og sundhed ved at bruge den rette dosis, frem for at nøjes med halv dosis.

- Forsøget viser altså, at fuld dosis af CircoFLEX sammenlignet med halv dosis øger besætningens sundhedstilstand og giver en betydelig økonomisk gevinst, rapporterer den spanske forsker J. Bringas.

Forkert vaccine betaler sig ikke
Vacciner til søer skal bruges til søer, og vacciner til smågrise skal bruges til smågrise. Ikke omvendt, og forsøger man det, kan det i værste fald vise sig at være spild af penge. Det viser forsøg udført af såvel tyske som franske forskere.

I en tysk besætning, blev alle søerne først vaccineret efter forskrifterne med PCV2-vaccinen Circovac, som er beregnet til at beskytte søer og smågrise mod PCV2. Herefter blev grisene udsat for to forskellige behandlinger ved fravænning. Den ene halvdel blev vaccineret med 1,0 ml CircoFLEX som er udviklet til at beskytte smågrise og slagtesvin mod PCV2, og den anden gruppe blev forsøgsvis vaccineret med 0,5 ml Circovac.

Forsøget viste, at den gruppe grise, der var vaccineret med CircoFLEX, havde en bedre tilvækst en lavere dødelighed og en lavere behandlingsfrekvens end den anden gruppe, der var blevet vaccineret med Circovac. I Circovac-gruppen var dødeligheden mere end fem gange så høj - næsten seks gange så høj - som i CircoFLEX-gruppen.

På basis af nogle forbedrede kødkvalitetsegenskaber blev der endvidere opnået en højere bonus i afregningen i CircoFLEX-gruppen sammenlignet med den anden gruppe.

I det tilsvarende franske forsøg fandt man lignende resultater og kom endda frem til, at brug af korrekt vaccine i korrekt dosis gav en fortjeneste pr. gris, der lå 57 kroner over fortjenesten ved at bruge so-vaccinen til pattegrisene.

Læs også