Uenige parter på fælles markvandring

Green Team Danmark og juletræsdyrkerforeningen var i går på en fælles markvandring, hvor dyrkningstekniske detaljer blev det fælles tema.

»Det anvendte talmateriale er hentet fra Skovdyrkernes økonomimodel nordmannsgran, foråret 2010 og juletræsdyrkernes standardmodel 2009 samt Partnerproduktion«

Disse er blot nogle af ordene i den erklæring, statsautoriseret revisor Jens Rytter Andersen den 2. juni har underskrevet om Green Team Danmarks sammenlignelige kalkuler for juletræsproduktion. Kalkuler, hvor de seneste dages stærkt omtalte partnerproduktion med Green Team Group gennemgås og viser et resultat pr. år efter renter på 24.474 kroner pr. hektar mod juletræsdyrkernes 7.282 kroner og Skovdyrkernes minus 3.320 kroner pr. hektar.  

Dette papir og en hel del mere fik de cirka 75 deltagere i hånden i går ved en markvandring nær Ansager. Markvandringen, der har Juletræsdyrkerforeningen og Green Team Group som indbydere.

Kvalitetsklasser
Under den store gruppes ophold midt i en af de juletræskulturer, der er dyrket efter Green Teams dyrkningsmodel blev der spurgt detaljeret til såvel den udeblevne topskudsregulering og gødskningsstrategier. Deltagerne talte såvel partnerskabsdyrkere hos Green Team Danmark som juletræsdyrkere med andre afsætningskanaler.

Især blev kvalitetskriterierne drøftet. En deltager ville vide om det var korrekt, at både et »excellent« og et »A« træ i Green Teams afsætningsunivers begge benævnes »prima« træer. Et spørgsmål, der blev bekræftet.

- Den her diskussion vil fortsætte et stykke tid endnu, vurderer direktør Peter Østbjerg fra Green Team Danmark, der peger på, at firmaets helt åbne kalkulation nok kan provokere en del.

Store forandringer
Peter Østbjerg mener, det er helt forkert at sammenligne situationen med dengang i 90-erne, hvor danske juletræsdyrkere stort set kun eksporterede til Tyskland.

- Vi har lyttet til markedet, og det er helt forandret i forhold til dengang. Der vil komme til at ske en masse i den kommende tid, og det er det, vi har forberedt os på.

- Stadehandlere kan ikke afsætte juletræerne mere og det er heller ikke de såkaldte supermarkedstræer, der er fremtiden. Kvaliteten kan beskrives sådan, at et salgbar træ i Europa hverken er en Jaguar eller en Rolls Royce, men heller ikke en Trabant. Efterspørgslen er en Opel, en BMW og en folkevogn og det skal vi indstille os på.

- Desuden vil juletræshandlen blive rationaliseret, så det bliver store kæder, der sætter sig på detailleddet. Og for dem er det alt for dyrt at handle med en tre-fire lastvognstræk. De skal, som vi har oplevet i England, kunne lave aftaler med en leverandør, der kan yde sikkerhed for leverance af for eksempel 450.000 træer, der bliver leveret på klokkeslæt efter den aftalte plan, lyder det.

Rusland dyrest
Green Team Danmarks partnerskaber er blevet kritiseret for at overvurdere markedet i Østeuropa?

- Det er faktisk sådan, at de dyreste træer sælger vi i dag i Ungarn og i Rusland. Jeg ved godt, man siger, de ingen købekraft har i Østeuropa, men det er ikke vores erfaring, at det påvirker salget af juletræer.

- Tvært imod venter vi vækst i Østeuropa. For eksempel er konkurrencen fra plastjuletræer allerede ved at aftage, og der er ikke vækst i salget af plasticjuletræer noget sted i Europa. Det eneste sted, man kan finde det, tror jeg er i USA, og det kan jo ikke rigtigt påvirke os her.

Åben kalkulation
Peter Østbjerg er ikke i tvivl om, at den uro om partnerproduktion af juletræer, der er opstået, skyldes de åbne kort, de spiller med.

- Vi etablerer en langt mere professionel logistik end hidtil. Og så kan vi levere i de store mængder, der bliver behov for fremover. Det koster en euro pr. træ, og det er det, vi tager os betalt for. Det er åbenbart provokerende, men jeg er sikker på, det er vejen frem, siger han og minder om, at det markedsindblik Green Team Group har, ikke begrænser sig til Danmark og den traditionelle Tysklandseksport.

- Faktisk producerer vi flere træer i udlandet end her, nævner han.

Læs også