Ministre i stort forsvar af vandplaner

Voldsom debat i folketingets miljøudvalg i går, hvor miljøminister Karen Ellemann (V) nok engang slog fast, at målsætningen om 19.000 ton kvælstofreduktion inden 2015 står fast.

Miljøminister Karen Ellemann (V) og fødevareminister Henrik Høegh (V) måtte i går forsvare regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om, at man har nedsat et analysearbejde for at finde værktøjerne til, hvordan man når de sidste 10.000 ton af de i alt 19.000 ton kvælstof, som der skal reduceres med inden 2015.

Oppositionspartierne mener nemlig, at det nu bliver meget svært at nå målsætningen. Samtidig er de utilfredse med, at lovforslag i Grøn Vækst, der skal hjælpe landbrug til vækst, godt kan blive vedtaget, mens lovforslag der skal rette op på miljøet, bliver udskudt.

- En række af miljøtiltagene er blevet udsat, forsinket. I nogle tilfælde er det uklart, om det nogensinde bliver til noget. Derfor synes jeg, at det er relevant at få ministrene til at fortælle, hvordan det kan gå til, man laver de her udsættelser og om man har sikkerhed for, at det ikke betyder, at det får en række negative konsekvenser for miljø og naturen, sagde Per Clausen, Enhedslistens miljøordfører, i går under det åbne samråd, som han havde indkaldt Henrik Høegh og Karen Ellemann til.

Kan godt nå mål
Begge ministre forsikrede dog Per Clausen og resten af Folketingets miljøudvalgsmedlemmer fra oppositionspartierne, at det godt kan lade sig gøre at nå målene.

- I øjeblikket er der ved at blive lagt sidste hånd på aftalen med Kommunernes Landsforening om realiseringen af Grøn Vækst-indsatserne for vandløb og natur 2000. De planer har nu været i teknisk forhøring, og Miljøministeriet er nu i gang med at bearbejde de mange svar fra kommuner og andre myndighederne. Når det er gjort, så sendes det hele i en offentlig høring. Derfor har det ingen betydning, at lovforslagene først fremsættes til efteråret. Det får ingen indflydelse på at nå målene i 2015, sagde Karen Ellemann.

Hun fortalte, at hun stiler efter, at lovforslaget bliver sendt i offentlig høring meget snart, sådan så den kan være afsluttet inden sommerferien.

- Jeg vil gerne understrege, at vi i regeringen er meget optaget af at forbedre vandmiljøet. Regeringens målsætning om 19.000 ton den står fast, sagde Karen Ellemann, hvilket også senere blev bekræftet af Henrik Høegh.

Sidste 10.000 ton
At man var i gang med at arbejde i ministerierne blev respekteret af Steen Gade, SF, men han var dog alligevel ikke imponeret over, at man endnu ikke ved, hvordan man skal finde de sidste 10.000 ton reducering af kvælstof til vandmiljøet.

Han stillede derfor et spørgsmål til »landbrugsministeren«, som han og flere medlemmer af miljøudvalget konsekvent tiltalte Henrik Høegh, om hvilke virkemidler regeringen her overvejede.

- Man har vidst i tre-fire år, at man skulle skaffe de her 10.000 ton, ja egentlig har man vidst, man skulle skaffe mere, men har så skruet det ned i ministerierne, man må da har gjort sig nogle overvejelser, lød det fra Steen Gade.

Til dette spørgsmål svarede Henrik Høegh, at man udover omsættelige kvælstofkvoter kigger på, om man kan anvende naturlige rensningsanlæg, som våde enge, rodzoneanlæg og lignende.

- Men vi kan ikke svare mere på det, før det analysearbejdet er færdigt, sagde Henrik Høegh.

Gårsdagens åbne samråd skulle også have handlet om husdyrloven, men på grund af regeringens spareplaner, som blev præsenteret i går, blev det åbne samråd afkortet, så inden for kort tid, skal både Karen Ellemann og Henrik Høegh igen ind for miljøudvalget.

Læs også