Andelen på virtuelt museum

ÅBNING: Vestermølle i Skanderborg åbner fredag før pinse med et Virtuelt Museum om andelens og landbrugets historie.

Fortid og fremtid mødes når udstillingerne i Møllehuset på Vestermølle i Skanderborg åbnes fredag før pinse, den 21. maj, klokken 11.00. Den besøgende vil på det virtuelle museums IT-skærme med klik på musen i eget tempo kunne finde vej gennem 500 års historie.

Dansk erhvervshistorie, andelshistorie og landbrugets historie fra 1865 til i dag går som en rød tråd igennem udstillingerne i det gamle møllehus. De tager alle udgangspunkt i det virke, som gårdejer, andelsbonde og organisationsmand Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard mellem Skanderborg og Ry, stod for fra 1885 til 1926.

De virtuelle udstillinger på Vestemølle er lavet med udgangspunkt i drejebøger skrevet på Syddansk Universitet ved lektor Mogens Rostgaard og af snart cand. mag. i historie Merete Bo Thomsen.

Vestermølle giver også et bud på de kommende 15 års historie. Seniorforsker ved Københavns Universitet Henning Otte Hansen har skrevet foreløbig fire afsnit om den forventede udvikling frem til 2025.

Det handler blandt andet om der er korn, kød og brød nok til alle – set i lyset af, at verdens befolkning øges med næsten 250.000 mennesker i døgnet og at landbruget, på et areal der til stadighed reduceres, skal producere både fødevarer og bioenergi. 

Fremtiden belyses på såvel Virtuelt Museum som i korte film, som helt bevidst stiller spørgsmål til den enkeltes overvejelse. Filmene skydes lige nu af TV SYD-selskabet Sydproduktion ved redaktør Flemming Nørregaard. Den tekniske side af Virtuelt Museum står Møllers Grafisk Tegnestue i Gram ved Skanderborg for.

Ved åbningen vil vand fra den nyrenoverede mølledam trække den gamle, men nyistandsatte turbine, som igen driver den gamle kværn, så korn af høst 2009 kan blive til mel og brød i foråret 2010. Efter et remskift kan turbinen forvandle vandfaldet til el.

Restaurant Vestermølle åbner midt i maj
Vestermølle-udstillingernes nabo, Restaurant Vestermølle, er i fuld gang med at indrette såvel køkken som restaurations- og selskabslokaler. Restauratør og kok Kim Mouritzen forventer at kunne åbne en uges tid før udstillingerne.

Riddersalen på Vestermølle, træpavillonen i haven ned mod Skanderborg Sø, som er fredet af Kulturarvsstyrelsen, er netop nu under genopbygning og er lovet færdigrenoveret sidst i juni. Vestermølle Møllelaug, som har ansvar for såvel aktiviteterne i Møllehuset som i Riddersalen, har fastsat den officielle indvielse af begge bygninger til efter sommerferien, nemlig fredag 27. august.

Læs også