Fuld blus på det fynske halmværk

MINDRE MÆNGDE: Der ligger stadig meget kontrakthalm over fra den første sæson, og derfor skal det nye halmfyrede kraftvarmeværk i Odense i den kommende sæson kun bruge 60.000 ton – og til en faldende pris.

Der var masser af lovord fra Odenses borgmester, ejerne fra Vattenfall og såmænd også fra formanden for Danske Halmleverandører, Hans Stougaard fra Flemløse, da det nye halmfyrede kraftvarmeværk på Fynsværket i forrige uge endelig officielt blev indviet.

Værket har allerede kørt et års tid, eller det vil sige kørt det meste af tiden. Opstartsproblemerne til Danmarks største halmværk til 750 millioner kroner har der været nok af, ikke mindst til gene for halmleverandørerne rundt på Fyn og i Jylland. Blandt andet stod værket stille i et par måneder i efteråret, da der opstod brand i et posefilter.

Hans Stougaard valgte dog at markere indvielsen med at se fremad, frem for at hænge sig i de mange genvordigheder i opstartfasen.

- Det er et glædeligt projekt for landet, energisektoren og for dansk landbrug, hvor vi har en kultur for at udnytte alle vore ressourcer. Vi har som landmænd her fået en ny afsætningsmulighed, og så er det op til os at skubbe yderligere til politikerne, så mængden af halm til energiformål kan øges, påpegede Hans Stougaard.

- Med det nye værk brænder vi herhjemme i alt en million ton halm af om året, men der er fortsat 2,5 millioner ton ubrugt halm, som ville kunne fortrænge 3 millioner ton CO2 og energiforsyne 450.000 boliger og 250.000 lejligheder.

Force majeure
Ved indvielsen kunne gæsterne ved selvsyn konstatere, at der er så meget blus på halmværket, at de 17 procent af kontraktmængden, der blev force majeure-ramt med branden i efteråret, måske alligevel bliver afbrændt i indeværende sæson frem til 1. august.

Vattenfalls halmindkøber Jeanette Bodi Sørensen fortæller således, at den planlagte større reparation til sommer efter uheldet med posefiltrene vil blive forkortet væsentligt.

Også denne gode nyhed hilser Hans Stougaard velkommen, selv om han og de øvrige halmleverandører fra næste sæson må tage til takke med både en mindre leverance og en faldende pristendens.

Leveringssikkerhed
Jeanette Bodi Sørensen må af hensyn til konkurrencereglerne ikke oplyse prisniveauet fra den seneste udbudsrunde i marts måned. Men hun siger til Landbrug FYN, at prisen er faldende i forhold til 2009-licitationerne, men at der indkom tilbud på langt mere halm, end de ca. 60.000 ton, som er behovet for den nye sæson, der indledes til august.

- Totalt forventer vi næste sæson at afbrænde de 170.000 ton, som hele anlægget er dimensioneret til. Vi har en hel del to års kontrakter og overliggende halm, men havde vi ikke det, så ville vi alligevel kunne have opfyldt behovet med den tilbudte halmmængde.

- Det er naturligvis glædeligt, at det rent faktisk nu viser sig, at der findes så meget overskudshalm, så vort anlæg har en sikkerhed for tilstrækkelige leverancer fremover, understreger halmindkøberen, mens hun minder om den første udbudsrunde sidste år, hvor der rent faktisk indkom en for lille halmmængde.

Næsten i fulde omdrejninger
Derfor er hun også tilfreds med, at anlægget på Fynsværket nu overordnet set er oppe i fulde omdrejninger og kører næsten, som det skal. Selve det komplicerede kedelanlæg kører upåklageligt, mens det lavteknologiske kransystem til halmhåndteringen endnu volder mindre problemer.

Under alle omstændigheder kunne de mange gæster konstatere, at halmen fra de fynske og jyske marker nu sørger for fjernvarme til 20.000 odenseanske boliger.

- Det er en flot og god udnyttelse, understregede borgmester Anker Boye i sin indvielsestale, alt imens et par af de i alt 13.000 lastbiler, som skal bringe de årlige 170.000 tons halm ind ad Odenses indfaldsveje, fik deres last læsset af med det automatiske krananlæg.

Læs også