Betydelige vanskeligheder for islandsk landbrug

Vulkanudbruddet rammer et vigtigt landbrugsområde, og den begyndende græsnings- og læmningssæson gør det vanskeligt at holde dyrene på stald i ret lang tid.

Landmænd i den sydlige del af Island oplever betydelige vanskeligheder som følge af vulkanudbruddet. Der er store mængder af vulkansk materiale i atmosfæren og aflejringer af aske på jorden. En af de største farer som følge af udbruddet er oversvømmelserne, der begyndte med det anden udbrud. Det medfører risiko for oversvømmelse i lavlandet på grund af den vulkanske aktivitet, under gletsjeren.

Det oplyser den islandske landboforening i en pressemeddelelse, der beskriver de seneste begivenheder og deres virkning på islandsk landbrug.

Vigtigt landbrugsområde
Det ramte område er et vigtigt landbrugsområde. Cirka 15 procent af kvæget, seks procent af alle får og 17 procent af alle heste i Island befinder sig i de berørte område, og 12 procent af mælkeproduktionen sker også i området nær udbruddet.

- De fleste landmænd i de berørte områder har taget deres heste og får indendørs, men heldigvis fandt udbruddet sted på et tidspunkt, hvor de fleste husdyr stadig holdes på stald. Læmningen, der er begyndt på nogle gårde, starter for alvor om to eller tre uger, men fårene skal holdes indenfor på grunden af asken i luften og på jorden, forklarer foreningen.

Skadelig aske
Nogle steder er det næsten umuligt at være udendørs på grund af skyer af fine aske partikler. Aske er faldet på mange områder i Island, og landmændene er blevet opfordret til at være opmærksomme på faren og overvåge deres kvæg. Den vulkanske aske indeholder giftstoffer, der kan være skadelige for både dyr og mennesker.

Ministeren for fiskeri og landbrug har oprettet en særlig task force, som skal vurdere situationen og komme med forslag til, hvad der skal ske, hvis ikke husdyr kan lukkes på græs i foråret. Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse om evakuering af dyr til andre dele af landet, men dette spørgsmål bliver diskuteret.

Græsningssæsonen begynder
- På dette tidspunkt kan intet siges om yderligere komplikationer. Hvis der falder udbredt aske over en længere periode, kan de giftige materialer i asken få negative virkninger på vegetationen og husdyrsundheden. Der er sket nogle skader på afgrøder, men intet katastrofalt, lyder vurderingen.

Lige nu begynder vegetation at gro igen efter vinteren, og græsningssæsonen venter forude. Fortsætter udbruddet i en længere periode, og kommer der mere aske på afgrøder og afgræsningsarealer, kan det medføre større problemer både for regionen og for landbrug i Island generelt.

Læs også