Maskinelev på fransk visit

UDDANNELSE: 17-årige Mikael Duval fra Frankrig får i disse uger indblik og maskinolie under neglene som praktikant hos mælkeproducent Carsten Fredsted ved Toftlund.

Med en sygemeldt medhjælper med brækket arm, en staldudvidelse i gang, samt forårsarbejde for fuld damp var Carsten Fredsted en smule spændt på at se, hvordan et praktikforløb med en 17-årig, fransktalende maskinstuderende stuvet ind i familien på fire i tre uger ville forløbe. 

- Jeg er faktisk meget overrasket over, hvor kompetent og dygtig han er på det faglige trods sin unge alder. Vi har lidt sprogvanskeligheder her og der, men det er mest, når vi ikke snakker arbejde. I forhold til arbejdsopgaver går det fint med kommunikationen, siger Carsten Fredsted, der er økologisk mælkeproducent med 140 køer og 280 hektar jord ved Ørderup lidt udenfor Toftlund.

Den unge franskmand hedder Mikael Duval, og han er sammen med 24 klassekammerater i tre ugers praktik på bedrifter i det sønderjyske.

Mikael Duval går på maskinteknisk linje på skolen »Ecole d'Agriculture« i byen Derval i det vestlige Frankrig. Og selvom han i løbet af praktikperioden blot oplever en meget lille flig af dansk landbrug, er han imponeret over erhvervets maskinel og bedrifternes størrelse.

- I Frankrig har en mælkeproducent typisk omkring 70 køer og råder over 100 hektar jord. I Danmark er der også flere maskiner, som har noget større kapacitet, siger Mikael Duval.

Maskinmekka
Mikael Duval har gået på landbrugsskole i tre år og vil efter grunduddannelsen, som slutter om et år, læse videre på en overbygningsdel i yderligere to år. Mikael Duval vil gerne drive sin egen maskinstation engang, og derfor var det lidt af et »mekka«, der åbenbarede sig, da Carsten Fredsted forleden tog ham med til besøg hos den lokale Lindholm Maskinstation, der beskæftiger en del medarbejdere og har en lang række maskiner til sin rådighed. I den del af Frankrig, hvor Mikael Duval går i skole, er afgrødedyrkningen koncentreret om kornplanter. Derfor syntes han, at det var interessant at se maskiner til græshåndtering, som mange landmænd i det sønderjyske dyrker, hvorfor der også var en hel del maskinel til den type afgrøder hos Lindholm Maskinstation.  

Bog om Bretagne
Det er ikke kun Mikael Duval, som i disse uger får indblik i dansk landbrug og dansk hverdagsliv generelt. Da han ankom til familien Fredsted, havde han blandt andet medbragt en bog om Bretagne i Frankrig, hvor han er født og opvokset. Den ligger nu på familien Fredsteds spisebord, og efter endt arbejdsdag får familien og Mikael Duval sig en snak om det smukke land i Sydeuropa.

- Jeg kunne efterhånden godt tænke mig at komme til Bretagne engang og se noget af alt det, vi har snakket om, siger Carsten Fredsted.

Alt i alt er Carsten Fredsted godt tilfreds med, at han takkede ja til at have en logerende fransk maskinelev. At få en praktikant til sin gård kan naturligt nok betyde ekstra arbejde med at sætte den nytilkomne ind i arbejdsopgaverne. Men det mener Carsten Fredsted ikke har været tilfældet her. Tvært imod.

- Mikael er en stor hjælp. Ikke mindst på grund af sit faglige niveau og sin interesse for maskinarbejde. Det passer perfekt med, at vi jo netop nu er i fuld gang med forårsarbejdet i marken, siger han.

Læs også