Pressede familiebrugere på Ærø og Langeland

GENERALFORSAMLINGER: De to selvstændige familielandbrugsforeninger på øerne har holdt årlig status.

Det lokale fylder kun lidt i min formandsberetning.

Det erkendte Asger Kristensen, Kædeby, overfor de fremmødte 28 medlemmer ud af 74 aktive og 26 passive ved generalforsamlingen i Langelands Familielandbrug forrige uge i Tullebølle.

- Landbruget er ikke særlig sjovt for de aktive, og jeg føler ingen misundelse, siger Asger Kristen, der selv står opført som aktiv i foreningen, men er det reelt ikke i praksis.

- Især er det drøjt for dem, som har investeret for få år siden, og fået kapitalen forringet hurtigt efter indsatsen. I den sammenhæng betyder skattelettelser kun småting, mener foreningsformanden.

Han finder det forståeligt, at nogle mener, at nu kan det være nok. Med lovgivningskrav og stramme krav til låntagning vil færre turde tage risikoen.

Skeptisk nationalpark indstilling
Asger Kristensen kunne på generalforsamlingen fremsætte eksempler, som gør det nødvendigt at være skeptisk indstillet overfor en sydfynsk nationalpark.

- Allerede i 1992 blev der givet afslag fra amtet på en turistlejlighed, og efter afprøvning i højere instanser blev der fastholdt på grund af beliggenhed nær strand og Ramsarområde.

- Havde der været søgt om en garage, der senere var lavet om, havde det formentlig været i orden. Fra et helt nyt, lokalt eksempel har en landmand søgt om en pumpetilladelse for afvanding, men fået afslag med begrundelse ifølge gældende lovgivning, hvor der er indsigelse, på lige fod med Naturfredningsforeningen, såfremt der ligger en nationalpark.

 - Spillet er i gang, og derfor grund til at være skeptisk. Vi hører ganske vist, at arbejdsgrupperne arbejder for sagen, men lad det gode ske uden binding af en nationalpark. Jeg finder det bekymrende med populisme, hvor ting fortrænges, som man ikke ønsker frem inden vedtagelse, fastslår Asger Kristensen.

Danske naturoplevelser
- Jeg kan på Sydlangeland se for mig, hvordan noret omkring Magleby med 300 hektar agerjord kan komme i farezonen til dyrkning. Som det er i dag, er det også en fuldgyldig naturoplevelse, der ikke kræver ændring.

I Langelands Familielandbrug er de gode til at søge naturoplevelserne rundt om i landet. Hvert år er sommerudflugten den store attraktion, hvor der søges hen mod danske naturoplevelser.

- I år bliver Hjerl Hede besøgsmålet og samtidig besøg på en lille landbrugsejendom, hvor der er fokus på dyrehold med 20 forskellige slags på et besøgslandbrug, oplyser Asger Kristensen.

Det er med supplerende tilskud fra kassebeholdningen i Langelands Familielandbrug, og den vil også række til mere. Foreningen holder trods svære tider stand og ser frem mod 100 års jubilæum i 2012.

Snæver kreds på Ærø
Tilsvarende foreningerne på Sydfyn og Langeland valgte Ærø Familielandbrug også at bevare selvstændigheden, da øvrige foreninger sidste år samledes i Fyns Familielandbrug.

- Vi er en ret snæver skare med 24 aktive medlemmer plus de passive. Til generalforsamlingen i Vindeballe var der syv medlemmer om bordet, hvoraf fire var bestyrelsesmedlemmer, fortæller formanden, Christen A. Christensen, Vester Bregningemark.

- Situationens alvor med ændret lovgivning, vandplaner og nationalpark truer vores landbrug. Omkring nationalpark er der ikke hundrede procents enighed, men stort set kraftig modstand, vurderer Christen A. Christensen.

- Skal vandplaner minimere dyrkning på lave jorder, og der ikke er gødning til de højere beliggende, bliver der ikke meget udkomme af et landbrug, mener formanden.

Selvejet forsvinder
- Som lovgivningen viser tegn på, er selvejet i landbruget ved at forsvinde. Afskaffelsen af fortrinsretten vil ikke blive ændret totalt, men i praksis er det svært for tidens familielandbrug, erkender Christen A. Christensen.

Om landbrugets produktpriser var det heller ikke muligt at give en optimistisk omtale, men så er det jo godt, mente formanden for de ærøske familielandbrugere, at de fleste aktive medlemmer også er pensionister.

- Vi må se, hvor længe pengene rækker, bemærker Christen A. Christensen i forbindelse med generalforsamlingen på Ærø.

Læs også