Gods havde ikke tilladelser til affaldshåndtering

Overgaard Gods ved Mariager Fjord er kommet i søgelyset, fordi en større mængde gipsaffald med urenheder deponeres, og udspredes på markerne uden tilladelser.

- Jeg har været her i tre uger og er først nu ved at skaffe mig et overblik over situationen, er den eneste kommentar, den nye direktør for Overgaard Gods, Claus Berggren har, efter at det er kommet frem, at op til 20.000 ton gipsaffald gennem de seneste år er udbragt på godsets marker.

Der har i de seneste uger været en del fokus på, hvor netop gipsaffald fra flere kommuners genbrugsstationer ender. Senest er Århus Kommune anklaget for at have sendt kommunens gipsaffald til landbrug på Tønder-kanten, hvor det angiveligt er spredt.

Nu er Overgaard Gods ved Mariager Fjord kommet i søgelyset, fordi der på bedriften er deponeret et større parti gipsaffald, der indeholder en lang række urenheder såsom plast, maling med mere.

- Vi afventer nu, hvad Randers Kommune finder ud af, før vi gør mere, siger Claus Berggren til Effektivt Landbrug.

Erfaren med affald
Overgaard Gods har en lang tradition og ekspertise i at behandle og kompostere have- og parkaffald samt slam fra omkringliggende kommuner. Det sker i miler, der er anbragt på en såkaldt paragraf 5 godkendt plads til formålet.

- Efter kommunalreformen, hvor Havndal området og dermed Overgaard Gods blev lagt ind under Randers Kommune, har vi ført tilsyn med godsets forhold, herunder paragraf 5 pladsen til affaldsbehandling, fortæller sektionsleder i Miljø og Teknik, Ulrik Mathiassen.

- Jeg kan derfor også sige, at de mængder gipsaffald, der nu er fundet derude, ikke er placeret på den godkendte paragraf 5 plads. Vi har ikke haft kendskab til dette affaldsdepot, der ligger et stykke fra den godkendte plads. Og affaldet stammer heller ikke fra Randers Kommune. Vi sender gipsaffaldet til Tyskland, og det er vi da ikke specielt stolte af, lyder det.

Randers Kommune har meddelt Overgaard Gods, at trafikken med gipsaffaldet skal ophøre øjeblikkelig. Samtidig er kommunen straks gået i gang med at tage prøver af affaldet, og er nu i gang med at få sig et overblik over, om der er sket miljøskader.

Jordforbedring
Ifølge Miljøstyrelsen opgørelser går omkring 25 procent af gipsaffaldet til direkte genbrug i nye gipsprodukter.

- Der er i og for sig ikke noget galt i, at Overgaard Gods behandler gipsaffald. Jeg vil heller ikke afvise, at gipsaffald kan anvendes til jordforbedring, ligesom godset i mange år helt lovligt har behandlet og udspredt slam og kompost på markerne, siger Ulrik Mathiassen.

- Vi skal jo arbejde for at få mest muligt affald til at indgå i genbrug af en eller anden slags. Rent gipsaffald kan sikkert nok finde anvendelse på markerne, men både behandlingsfaciliteterne og selve affaldet skal behandles efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, siger sektionslederen.

Læs også