Uændret kvælstofbehov

I år er der et næsten uændret behov for kvælstof. Det fastslår Kvælstofprognosen for 2010, som netop er offentliggjort af Plantedirektoratet.

De relativt begrænsede nedbørsmængder, der er faldet gennem vinteren, har i kombination med de meget lave temperaturer medført, at jorden i store dele af landet har været i stand til at tilbageholde kvælstoffet. Derfor har kvælstofudvaskningen været i normal-niveauet, og derfor medfører den netop offentliggjorte kvælstofprognose også kun ændringer i kvælstofkvoten for et mindre antal områder.

På landsplan er konsekvensen af prognosen meget tæt på nul for de knap 1,8 millioner hektar, som prognosen gælder for.

- Vejrforholdene og temperaturerne har – populært sagt – bevirket, at jorden i stort omfang har formået at holde på afgrødernes madpakke. Mange landmænd behøver derfor ikke at tilføre jorden ekstra kvælstof, oplyser Plantedirektoratet.

5 kilo mindre på finsand
Det er kvælstofprognosen, der endeligt fastlægger, hvor meget kvælstof, der må tilføres korn og forårssåede afgrøder. Figuren viser korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og geografisk placering i kilo kvælstof pr. hektar.

Kvælstofkvoten skal i 2010 sænkes med op til fem kilo kvælstof pr. hektar på finsandet jord. På lerjord skal kvælstofkvoten i visse områder sænkes med 10 kilo kvælstof pr. hektar, i andre områder kan den hæves med fem kilo kvælstof pr. hektar, og i nogle områder skal der ikke ændres på kvoten. Landmænd med grovsandet jord skal ikke ændre på kvælstofkvoten.

 

Læs også