Landbrug i desperat kamp for overlevelse

Grøn Vækst og vandplaner bliver enden for mange landmænd, med konkurser og familiemæssige store konsekvenser i kølvandet, mener Knud Erik Nielsen, der på Jysk Landbrugs generalforsamling mandag aften takkede af som formand. Her efterlyste han bedre rammevilkår for landbruget.

- Konklusionen er kort og godt: - Vi tjener ingen penge!

Budskabet var ikke til at tage fejl af, da den afgående formand i Jysk Landbrug, Knud Erik Nielsen, mandag aften aflagde sin sidste formandsberetning på foreningens generalforsamling, der blev i det nyopførte landbrugscenter ved Billund.

For bedre konkurrencevilkår i Tyskland og ekstra omkostninger på vej til danske landmænd i form af en milliard-dyr Grøn Vækst-plan og vandplaner, er en rigtig dårlig cocktail i et dansk landbrugserhverv, der indtjenings- og gældsmæssigt er tynget helt i knæ. Men som samtidig beskæftiger 150.000 mennesker, og bidrager med godt 100 mia. kroner til samfundsøkonomien.

- Vi, der er i landbrugserhvervet, ved af bitter erfaring, at lige nu handler det simpelthen om at overleve som landmænd. Tiderne er nu sådan, at tvangsauktioner forekommer, og familier, der har slidt og slæbt og produceret sunde og gode fødevarer til samfundet – de mister nu deres livsværk, og går en usikker fremtid i møde, sagde Knud Erik Nielsen.

Uforståeligt kvælstofkrav
Knud Erik Nielsen benyttede lejligheden til at lange kraftigt ud efter både Grøn Vækst og vandplanerne. Især kravet om kvælstofreduktionen vækker både bekymring og vrede:

- Det er blevet sagt – og det er ikke engang i spøg – at det her er planen for, hvordan man gør verdens mindst forurenede vandløb endnu renere. I så fald er vi ramt af noget skræmmende, og det er for os svært at forstå, at efter vi har halveret kvælstofforureningen over 25 år, så er det nu den politiske ambition, at vi skal fjerne en tredjedel indenfor de næste 5 år, sagde Knud Erik Nielsen, der betegnede planen som fysisk umulig at gennemføre.

Farvel og tak
Generalforsamlingen i Jysk Landbrug blev samtidig et farvel to af foreningens mangeårige og markante skikkelser.

Formand Knud Erik Nielsen og bestyrelsesmedlem Peter Gæmelke havde begge før generalforsamling meldt ud, at de ikke ønskede genvalg.

De benyttede begge lejligheden til at takke forening, bestyrelse og medlemmer for et mangeårigt samarbejde med både med- og modspil.

Valget til bestyrelse gav genvalg til den nuværende næstformand Ole Jensen og nyvalg til Brian Holm og Peter Clausen.

Bestyrelsen holder konstituerende møde den 30. marts, hvor det ventes, at den nye formand udpeges.

Læs også