Et griseår på godt og ondt

GRISEMØDE: »Svineforum« som Centrovice i tirsdags for andet år afholdt i Vissenbjerg, samlede godt 120 fynske svineproducenter.

- Det er svært at sige ret meget positivt om det forløbne år, sagde Per Brems Jensen, Ullerup, der er bestyrelsesmedlem i landboforeningen Centrovice, da han tirsdag den 9. marts i landbocentret i Vissenbjerg bød velkommen til over 120 deltagere i Centrovice's »Svineforum«, som i år blev afholdt for anden gang.

- Økonomisk ligger vi svineproducenter langt efter det, vi gerne skulle nå. Et ønske kunne være, at grovvarefirmaerne kunne præstere noget billigere foder. Men det er der ikke meget, der tyder på.

- Der er da også noget, der er positivt, fortsatte Per Brems Jensen. Det er viljen til at flytte resultater. Mange har opnået nogle gode produktionsresultater. Desværre er det ikke altid nok til at få en tilfredsstillende økonomi.

Karsten Flemin, der er markedsanalytiker i Landbrug & Fødevarer, og som har mange års erfaring med slagteribranchen, satte fokus på forventningerne til svineproduktionen i fremtiden, set ud fra prognoserne.

Stadig markante forskelle
Seneste nyt inden for svineproduktion og miljø var emnet for chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen, som blandt andet på baggrund af prognoser for 2010 gav nogle bud på dækningsbidrag (DB) for henholdsvis sohold og slagtesvineproduktion i indeværende år.

I lighed med de seneste fem år tegner slagtesvinenoteringen også i år til at være lidt højere i Tyskland end i Danmark. I uge 9 lå noteringen i Tyskland og Danmark således på henholdsvis 9,83 kr. og 8,60 kr. Afregningsprisen i den pågældende uge udviste dog kun en forskel på 23 øre i tysk favør, nemlig henholdsvis 9,43 kr. og 9,20 kr.

Der er stadig markante forskelle i DB pr. so mellem de 10 besætninger med de bedste resultater, som har haft et DB på 4.464 kr., og de 10 dårligste, som måtte nøjes med et DB på 2.862 kr. pr. so.

For slagtesvineproducenternes vedkommende havde de 10 bedste et gennemsnitligt DB på 109 kr. pr. svin, mens det tilsvarende resultat i de 10 besætninger med de dårligste resultater var 13 kr. pr. svin.

Effektive producenter
Svinebrugskonsulent Finn Rasmussen gennemgik resultaterne fra E-kontrollen i 2009 og præsenterede i den forbindelse de tre bedste slagtesvineproducenter og de tre bedste soholdere i Centrovice's E-kontrol.

Den bedste soholder med salg af 30 kgs grise var Kim Jensen, Nr. Nærå, med et gennemsnit på 32,7 fravænnede grise pr. so. Kim Jensen kom sidste år på andenpladsen, som i år blev besat af sidste års nr. et, Søren Melvej, Sdr. Højrup, med 32,3 fravænnede grise pr. årsso. Nr. tre blev Tom Østrup, Ståby, med et gennemsnit på 32,0 fravænnede grise pr. so. E-kontrollens gennemsnit var 27,9 fravænnede grise pr. so.

Blandt slagtesvineproducenterne var der nye folk på alle pladser på sejrsskamlen. På førstepladsen kom Poul Jacobsen, Akkerup, med en gennemsnitlig daglig tilvækst på 948 gram og et foderforbrug på 2,52 FE pr. kg tilvækst. Nr. to blev Hans Sørensen, Kerteminde med henholdsvis 1.039 gram og 2,67 FE pr. kg tilvækst. På trediepladsen kom Christian Lundegaard, Ebberup, med 900 gram og 2,53 FE. Gennemsnittet for alle slagtesvineproducenter i Centrovice's E-kontrol var 909 gram daglig tilvækst og 2,85 FE pr. kg tilvækst.

Der var diplomer og sponsorpræmier fra DLG/FAF til de tre bedste soholdere og de tre bedste slagtesvineproducenter, da Centrovice tirsdag den 9. marts afholdt »Svineforum« i Vissenbjerg.

Læs også