Prisen for biogas bør øges med 38 øre

Skal biogasproduktion være en sund forretning, skal tilskuddet være højere – 38 øre mere end i dag, før målet i Grøn Vækst kan nås, skriver Videncenter for Svineproduktion, VSP. VSP påpeger, at vedvarende energi, heriblandt biogasproduktion, prioriteres højt i regeringens Grøn Vækst pakke. Det skyldes ifølge VSP, at biogas er et af de mest omkostningseffektive tiltag, når det gælder reduktion af CO2. - I dette spil har landbruget en stor rolle som energileverandør, idet op mod 50 procent af husdyrgødningen i Danmark skal anvendes til energiformål i 2020, skriver VSP. Men hvis biogasproduktionen skal udbygges, er der ikke nok, at produktionen løber rundt. Der skal ske en markant udbygning. - Hvis halvdelen af husdyrgødningen skal sendes gennem biogasanlæg, vil det kræve massive investeringer. Disse penge kan kun tiltrækkes, hvis der er udsigt til en ordentlig forrentning, lyder det fra VSP, der har regnet ud, at der er brug for 38 afregnede øre ekstra, hvis der skal komme en sund forretning ud af biogasproduktionen.  

Læs også