Bekymret over Arlas investeringsstrategi

Det forekommer meget betænkeligt, hvis mejeriet tillader sig at gennemføre store investeringer på andelshavernes bekostning, lyder det fra Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) ser med bekymring på den investeringsstrategi, der overvejes i Arla Foods for 2010 på i alt cirka 1,8 mia. kr.

Det fortæller formand Peder Mouritsen på vegne af bestyrelsen i et brev til repræsentantskabet i Arla.

Han forklarer, at LDM er fuldt ud bevidst om, at mejerianlæggene skal vedligeholdes og holdes i god stand, ligesom nødvendige investeringer og udskiftninger naturligvis skal foretages.

- Samme situation gælder på andelshavernes bedrifter, men ud over nødtørftigt vedligehold er det de færreste, der kan tillade sig andre udgifter, selv til nok så gode projekter. Derfor forekommer det meget betænkeligt, hvis mejeriet tillader sig at gennemføre store investeringer på andelshavernes bekostning, lyder det fra Peder Mouritsen.

Truende situation
Han mener, at situationen hos primærproducenterne er så truende for øjeblikket, at enhver krone, som Arla Foods ikke udbetaler til andelshaverne, er med til at skubbe et væsentligt udsnit af producenterne tættere på en konkurs.

I det lys opfordrer LDM mejerigiganten til, at alle investeringer, der foretages i det kommende år, er investeringer, der giver afkast på meget kort sigt, og at disse investeringer kan foretages uden at påvirke afregningsprisen i negativ retning.

- Investeringer skal altså med andre ord lånefinansieres fuldt ud uden samtidig konsolidering, og de skal give tilstrækkeligt afkast til, at investeringen er rentabel straks, ellers er det ikke en god investering for andelshaverne i den nuværende situation, skriver Peder Mouritsen.

Udbetal det hele nu
LDM opfordrer på det kraftigste Arla til ekstraordinært at udbetale hele overskuddet for 2009 uden bidrag til personlige konti og uden konsolidering til mejeriet.

- Normalt vil en sådan praksis være uansvarlig, men i den nuværende situation er det nødvendigt for at sikre en fremtidig indvejning af mælk fra de nuværende andelshavere, hedder det i brevet.

LDM opfordrer også til, at repræsentantskabet overvejer den samlede effekt af den nuværende krise sammenholdt med de effekter, der må forudses som følge af Grøn Vækst, »Lov om hold af malkekvæg og deres afkom« samt den generelle situation i Danmark med et højt, lovbefalet omkostningsniveau for mælkeproduktion.

Sidste chance
- De investeringer, der eventuelt foretages, skal være så robuste, at de giver afkast, selv om den indvejede mængde falder.

- I øjeblikket har vi måske svært ved at se et kommende fald i dansk produktion, men der er ingen tvivl om, at den øjeblikkelige overproduktion er mange producenters sidste forsøg på at overleve som mælkeproducent, og der er nok lige så lidt tvivl om, at det ikke lykkes for alle, mener Peder Mouritsen.

LDM roser dog ledelsen i Arla for de gennemførte besparelser, som mejeriet har foretaget i 2009, og opfordrer selskabet til at fortsætte kursen og samtidig sørge for den absolut bedste salgspris for produkterne.

Læs også