Sjællandske bønder starter landsforening i protest over Grøn Vækst

En ny forening med hovedformålet at stoppe regeringens Grøn Vækst pakke, laver opstartsmøder fra næste uge.

I næsten al ubemærkethed har en flok sjællandske bønder i den seneste tid holdt møder om at starte en ny forening, som de vil kalde for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug.

Idéen blev præsenteret første gang til en planteavlsdag hos AgroPro Sjælland i slutningen af sidste måned.

Derefter er det gået stærkt. I forrige uge holdt de stiftende generalforsamling, og udnævnte 44-årige Christian Castenskiold som formand for foreningen. Siden har de lavet hjemmeside, og arrangeret en større kampagne, der kommer til at køre i denne uge. Inden, at de i næste uge, holder oplysningsmøder rundt omkring i landet.

- Vi regner og håber på, at der kommer til at være flere tusind medlemmer af foreningen, siger formand Christian Castenskiold.

- Folk har slet, slet ikke fundet ud af, hvor voldsomt Grøn Vækst er. Landbruget kan komme til at gå i knæ af det, siger den nye formand.

- Jeg er nået dertil, hvor jeg føler, at jeg er nødt til at gå ud og gøre noget ekstraordinært. Jeg vil gøre en indsats, og det fordi, er jeg en af dem, der skal ud af faget på grund af Grøn Vækst, så vil jeg være sikker på, at jeg kan sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at det ikke kommer til at ske, siger Christian Castenskiold.

Landsdækkende
For Christian Castenskiold er det vigtigt at understrege, at selv om foreningen er starter på Sjælland, så er det meningen, at det skal være en landsorganisation.

At det også er planteavlere, der har startet den, skal heller ikke holde svinebønder eller kvægbønder tilbage.

- Det er ikke en eksklusiv planteavlsforening. Grøn Vækst kommer til at ramme alle, og derfor er det også hele landbruget, som vi gerne vil repræsentere. Vi vil meget gerne have nogle animalske producenter med, for de bliver også ramt, siger han.

- Vi vil prøve at samle alle de landmænd, der er frustrerede over, at der ikke sker nok for at standse de her forslag. Sådan har vi det, og sådan tror jeg, der er rigtig mange, der har det. Derfor vil vi prøve at samle alle, så vi kan stå stærkere, siger Christian Castenskiold.

Konkurrence
Foreningen håber, at kunne tage nogle skarpe vendinger i brug og råbe politikerne op, så de forstår, hvilke konsekvenser, det vil have, hvis Grøn Vækst får lov at køre videre.

- Vi vil arbejde på at få sat planerne standby. Det har de gjort i de andre lande, og det skævvrider vores konkurrenceforhold yderligere. Vi skal have skabt nogle betingelser for erhvervet, som vi kan leve med. Hvis man ser på udledningen af kvælstof i den botniske bugt, så er reduktionen på 19.000 ton stort set ingenting. Vi bliver nødt til at have nogle af de samme vilkår som udlandet, siger Christian Castenskiold.

Rundt omkring i landet har landboforeninger afholdt flere debatmøder om Grøn Vækst og vandplanerne, men det er ifølge den nye forenings formand Christian Castenskiold ikke tilstrækkeligt.

- Det bliver ikke gjort nok. Vi håber på, at vi kan få råbt hele systemet op. Men det er ikke fordi, vi vil konkurrere med landboforeningerne, vi vil gerne samarbejde, og vi vil bare gerne gøre endnu mere, siger Christian Castenskiold.

Læs også