Gyllen ligger lige ved kanten

Frost og sne gør det svært at udbringe husdyrgødning, mens mange gylletanke er fyldte. Landboforeninger formidler opbevaringskapacitet, og der er stadig ledig kapacitet, lyder det.

En stor del af gyllebeholderne over hele landet er fyldte. Selvom gylleudbringning er tilladt fra 1. februar, så betyder frosten og snedækket, at det reelt kun er på meget få arealer, hvor det er forsvarligt at udbringe flydende husdyrgødning.

Ifølge loven må der ikke være risiko for afstrømning til søer, vandløb og dræn i forbindelse med eventuelt tøbrud.

Ledig kapacitet
Flere af landets landboforeninger har startet formidling af ledig gyllekapacitet, blandt andre LandboMidtØst og Sønderjysk Landboforening.

- Vi har omkring 15 landmænd på vores liste som har ledig kapacitet, og der kommer stadig flere til. Men derudover har vi snakket med rigtig mange landmænd, som er meget tæt på at komme i bekneb med opbevaringskapaciteten,, siger planteavlskonsulent Ib Møller LandboMidtØst.

Han forklarer at landboforeningens formidling af ledig gyllekapacitet er sat i værk for at tage problemet i opløbet. Med 2-3 uger mere med frostvejr, så vil situationen blive betydeligt mere alvorlig.

- Bare i vores område vil det være langt over 100 landmænd der får problemer, hvis ikke vejret skifter i løbet af de kommende uger, siger han.

15 ledige tanke
Sønderjysk Landboforening har oprettet en egentlig gyllebørs på deres hjemmeside, hvor landmænd kan melde sig ind, enten med ledig kapacitet eller, hvis de mangler opbevaringskapacitet.

- Vi har kontakt til omkring 10-15 landmænd, som kan aftage gylle, siger planteavlskonsulent, Gunnar Jespersen fra Sønderjysk Landboforening.

- Men derudover har jeg kendskab til, at mange landmænd i vores område har været gode til at løse problemerne med naboerne. Hvis det kan lade sig gøre, vil det typisk være den nemmeste løsning. Men fortsætter vejret, så kan det blive nødvendigt at finde ledig opbevaringskapacitet noget længere væk, fortsætter han.

Også herfra lyder meldingen, at bare et par uger mere med frost og sne, vil få problemets omfang til at stige ganske alvorligt.

Undgå udbringning
Rent plantefagligt er det en dårlig løsning at bringe gyllen ud nu, oplyser konsulenterne.

- På marker med vintersæd, raps og græs er der risiko for afgrødesvidning, når der udbringes gylle på de snedækkede arealer. På marker uden plantedække, eller på efterafgrøder skal gyllen ifølge reglerne nedfældes eller nedbringes indenfor seks timer. Det kan lade sig gøre, hvis jorden er frostfrit under sneen, og det vil det være bedste valg i en nødsituation, lyder rådet fra LandboMidtØst.

- Derudover risikerer landmanden træk i støtten, hvis udbringning viser sig at resultere i overfladeafstrømning, forklarer Gunnar Jespersen fra Sønderjysk Landboforening.

Læs også