Du er ikke alene

UNDERSKUD: Røde tal er årets vilkår, understregede chefkonsulenten i LandboNord på årets første regnskabsmøde, hvor nødvendigheden af øgede indtægter blev understreget.

Formanden for LandboNords økonomiudvalg havde valgt Sebastians sang fra 1970'erne med omkvædet »Du er ikke alene« som den røde tråd igennem sin beretning.

Og chefkonsulent Flemming Sørensen fulgte op ved at sige til dem, der nu får en årsrapport med blodrøde tal:

- Det er ikke kun dig. Det er årets vilkår.

Og tallene er meget alvorlige med millionunderskud på bedrifterne for både kvæg og svin. Kun otte ud af 55 kvægejendomme har således et positivt resultat på primær drift.

Derfor talte formand Knud Thing da også om, at kampen for at skabe finansiering og likviditet er en løbende proces.

- Det kræver meget forarbejde, veltilrettelagte møder og en øget opmærksomhed fra pengeinstitutternes side omkring budgetlægning og senere tæt opfølgning. Det tager tid for den enkelte landmandsfamilie. Tid der går fra den tid, man ellers skulle passe dyr og marker, sagde formanden og lagde vægt på, at den kamp for likviditet har konsekvenser.

- Det kan let tage fokus fra det primære – når stakken af ubetalte regninger overskygger glæden ved at være landmand. Jeg tror, det er forståeligt, hvis en og anden en gang imellem bliver nødsaget til at betale regninger efter en prioriteret betalingsrækkefølge. Når der øjeblikkeligt ikke er penge nok til alle. Det er med til at udhule selvværdet – også for en landmand

Indtjening en nødvendighed
Knud Thing undrer sig over, at regeringen sidder og ser på at et vognlæs med grise hvert tiende minut i bogstaveligste forstand kører arbejdspladser ud af Danmark. Men han finder det fuldt forståeligt, at landmanden leverer, der hvor han kan få den højeste pris.

- Det etablerede slagteri-setup i Danmark har, på trods af en storstilet plan for bedre og mere rentable leverandørforhold, ikke formået at skabe den fornødne tillid hos leverandørerne, sagde han.

Han understregede, at det ikke er nok, når Landbrug og Fødevarer taler om ændrede rammevilkår og omkostningsreduktion, og han fortsatte:

- Hvis L&F ikke vil opfattes som en forkortelse for Lalleglade Fantaster af den menige bonde, så bliver de altså nødt til massivt at lægge pres på, også på vore egne virksomheder, for at skaffe højere afregningspriser. Besparelser alene er ikke nok.

Og han understregede, at hvis landbruget skal have nogen mulighed på også den lange bane, skal der tjenes penge, så erhvervet kan konsolidere sig.

- Og det er selv slagteriet nødt til at være bevidst om, tilføjede han senere.

Bankmøder
Chefkonsulent Flemming Sørensen konstaterede, at konkurrencen mellem pengeinstitutterne og realkreditinstitutterne er sat ud af kraft.

- Interessen i nye kunder er særdeles begrænset, ligesom realkreditinstitutterne ikke ønsker at yde friværdibelåning. Med de nuværende renteforskelle mellem pengeinstitutter og realkredit ville sådanne transaktioner virkelig kunne give besparelser på bedrifterne, sagde han og understregede:

- Vi har en situation, hvor der er behov for en udvidelse af kreditterne til at holde bedrifterne kørende indtil produktpriserne bliver bedre. Den manglende konkurrence medfører, at denne livsnødvendige likviditetstilførsel sker på rente- og sikkerhedsvilkår som kun undtagelsesvist kan ændres af landmændene. Og så understregede han, at sådan er situationen nu. Og han trøstede med at sige

- Alle ved, at der vil komme en dag, hvor konkurrencesituationen er tilbage.

En af de knaster, han nævnte med pengeinstitutter, er kravet om ægtefællekaution, der kan være legitimt i nogle situationer, men ikke i andre. Det forhold opfordrede han landmanden til at være opmærksom på.

Tavse landmænd
Der var ingen debat blandt de knap 300 fremmødte, selvom der blev lagt op til det.

Knud Thing blev enstemmigt genvalgt til økonomiudvalget i LandboNord.

Konsulenterne Keld Nielsen og Jørgen Cæsar gennemgik derefter resultaterne fra 55 kvægejendomme og 70 svineejendomme. Her fremgik det tydeligt, at de lave renter og lavere foderomkostninger har meget stor betydning.

Læs også