Vattenfall sender nye halmleverancer i licitation

Vattenfall sætter udbudsrunde i gang på levering af 60.000 ton halm for året 2010/2011.

Vattenfall efterlyser nu leverandører til at sende tilbud om levering af halm til Fynsværket med start 1. august 2010. Den udbudte halmmængde udgør cirka 60.000 ton.

Hans Otto Sørensen, formand for den sønderjyske halmleverandørforening, hilser initiativet velkomment.

- Set fra halmproducenternes side, ser det nu ud til at lysne lidt. Der er kommet lidt mere gang i efterspørgselen, idet både Dong Energy og Vattenfall er ude med licitationer, og efterspørgselen fra de to værker er stigende, siger Hans Otto Sørensen, og peger på, at Dong Energy skal bruge 575.000 ton halm i denne sæson mod 400.000 ton i sidste sæson.

Ifølge Hans Otto Sørensen skal Fynsværket, der har været i en opstartsfase, bruge 180.000 ton til næste år. Halm-formanden gætter på, at mange af de 130.000 ton halm, som Vattenfall har købt til Fynsværket i indeværende sæson, er 1-årige kontrakter, der skal fornys.

Frist 11. marts
Hans Otto Sørensen siger, at de nye licitationer falder på et tørt sted for mange halmleverandører, der i denne sæson er brændt inde med store, usælgelige »IC3-tog« med halm på markerne. Halmen kan, ifølge Hans Otto Sørensen desværre ikke holde sig til den 1. august, men må i stedet splittes ad, og udspredes på markerne.

Ønsker man at afgive et tilbud til Vattenfall, skal det ske senest den 11. marts. I den forbindelse gør Vattenfall opmærksom på, at de afgivne tilbud skal baseres på de standardkontrakter, som Vattenfall anvender for indkøb af halm til Fynsværket.

Man får svar senest fredag den 15. april.

Læs også