Aarhusegnen i betalingsstandsning

Landets trediestørste grovvarevirksomhed må kapitulere. Efter et underskud i det forløbne år på 230 millioner kroner overtages andelsgrovvarevirksomheden af et konsortium bestående af markedets to største aktører, DLG og Danish Agro, for at sikre værdier og undgå tab for kunderne. Aftalen er dog betinget af godkendelse fra Konkurrencestyrelsen.

Søndag fik de 75 medlemmer i repræsentantskabet hos Aarhusegnens Andel A.m.b.A.ved et hasteindkaldt møde den triste meddelelse, at korn- og foderstofvirksomheden med hovedsæde i Galten og 11 lokalafdelinger i Jylland mandag (i dag, red.) træder i betalingsstandsning.

Opgørelsen af 2009-regnskabet i de seneste uger har vist, at 230 millioner kroner er tabt i det turbulente marked med faldende kornpriser og hårde tider hos selskabets tæt ved 8.000 landmandskunder.

- De store lagerbeholdninger, vi ligger inde med, er faldet drastisk i værdi ikke mindst i andet halvår af 2009. Samtidig har det ikke været muligt at gennemføre en tilstrækkelig risikoafdækning hverken for korn eller de øvrige produkter.

- Vi havde en ambition om at være det foretrukne alternativ, men markedet har været så vanskeligt, at vi nu er havnet i denne meget beklagelige situation. Vi må sande, at vi ikke har kunnet stå udenfor indkøbssamarbejder, og dermed haft samme muligheder som de to store konstellationer i markedet (DLG og DLA, red.), siger Aarhusegnens bestyrelsesformand Jens Thomsen til Effektivt Landbrug.

DLG og Danish Agro tager over

Derfor har det været nødvendigt at finde en fusionspartner for at sikre virksomheden og kapitalgrundlaget. En proces, der munder ud i, at det forbindelse med dagens betalingsstandsning kan offentliggøres, at et konsortium bestående af DLG a.m.b.a. og Danish Agro a.m.b.a. erhverver Aarhusegnens Andel A.m.b.A. og datterselskaber, dog betinget af, at konkurrencemyndighederne godkender aftalen.

I en pressemeddelelse udsendt her til morgen slås det fast, at aftalen indebærer, at der ikke lides tab såvel blandt kunder som hos kreditorer. Andelskapitalen er dog på nuværende tidspunkt tabt for andelshaverne, men med i aftalen ligger der et tilsagn fra konsortiedeltagerne om en delvis reetablering af medlemmernes andelskapital på 33,3 procent.

- Der er tale om en bæredygtig redningsplan for vore medlemmer, som sikrer hovedparten af alle værdier i Aarhusegnens Andel, og at ingen kommer til at lide et tab udover den del af andelskapitalen, som går tabt, understreger Jens Thomsen.

Aarhusegnens Andel

  • Aarhusegnens Andel omsatte i 2008 for 3,5 milliarder kroner.
  • Driftsresultatet var på 74 millioner kroner, og resultatet før skat på 23 millioner kroner.
  • Egenkapitalen var primo 2009 på 290 millioner kroner.
  • Korn- og foderstofvirksomheden indviede i 2009 et nyt hovedkontor i Galten.
  • Pr. 1. januar 2010 blev direktionen udvidet med Finn V. Nielsen, der kom fra Hedegaard-koncernen. Den bestod i forvejen af Aarhusegnens mangeårige direktør, Vagn Aage Jensen.
  • Den 18. januar blev Vagn Aage Jensen opsagt, da han ikke ønskede at fortsætte som en konsekvens af uenighed med bestyrelsen om selskabets strategi. 

Læs pressemeddelelsen fra Aarhusegnen her 

Læs pressemeddelelsen fra Danish Agro her

Læs pressemeddelelsen fra DLG her

Læs mere i Effektivt Landbrug tirsdag om den dramatiske betalingsstandsning i grovvarebranchen.
 

Læs også