Præmiestigninger på vej til landmænd

Status på forsikringerne: Alm. Brand har varslet præmieforhøjelser, og der er også set forhøjelser hos landbrugskunder i Nykredit, Codan og Tryg.

Gå i gang allerede nu med at indhente forskellige forsikringstilbud, hvis du er kunde i Alm. Brand, Nykredit eller Codan.

Sådan lød rådet i lørdags i Effektivt Landbrug fra Henriette Andreassen, landbrugschef i forsikringsrådgiverselskabet V-R-Gruppen i Vissenbjerg på Fyn.

Anledningen er, at der er præmiestigninger på vej til flere landmænd i de pågældende forsikringsselskaber. Et fjerde forsikringsselskab, Tryg, har også måttet øge præmien hos flere af sine landbrugskunder.

Hvor mange danske landmænd, der bliver ramt af præmieforhøjelser, vides ikke.

Landmænd, der varsles om præmiestigninger, har omkring 14 dage til at finde et billigere forsikringsselskab. Det gør det reelt umuligt at nå at indhente seriøse tilbud fra andre forsikringsselskaber, hvis landmanden venter med at gå i gang med arbejdet til den dag, selskabet varsler præmieforhøjelsen pr. brev, fortæller Henriette Andreassen.

Som omtalt i sidste uges weekend-avis har hun set eksempler på landmænd, der har sparet op mod en tredjedel af præmien ved at skifte forsikringsselskab - uden at det går ud over dækningen.

Varsel
Effektivt Landbrug uddyber i det følgende, hvordan de enkelte selskaber agerer:

Et enkelt selskab, Alm. Brand, har ifølge Henriette Andreassen varslet præmieforhøjelser på landbrugsforsikringer og indført selvrisiko på bolig og driftsbygninger. Selskabet ændrer også i eksisterende forsikringsbetingelser.

De andre selskaber har ikke varslet generelle præmiestigninger på landbrugskunde-området. Dog har tre selskaber forhøjet præmierne for nogle af landbrugskunderne. Der er tale om Codan, Nykredit og Tryg.

For Codans vedkommende har Henriette Andreassen set forhøjelser på op mod 27 procent, typisk på bygningsforsikringer og landbrugsforsikringer. På privatforsikringerne har hun oplevet et tilfælde, hvor der var en stigning på 75 procent.

Ukendt antal
Også Nykredit forhøjer ifølge Henriette Andreassen præmier på forsikringer til landbrugsdriften samt bygninger.

- Mange kunder i Nykredit har hovedforfald på deres forsikringer 1. april, og kan derfor forvente et varslingsbrev fra deres forsikringsselskab omkring 1. marts, tilføjer hun.

Der er dog ikke tale om generelle præmieforhøjelser, understreger direktør i Nykredit Forsikring, Flemming Conrad, over for Effektivt Landbrug. Han ved ikke, hvor mange landmænd, der kan forvente præmieforhøjelser fra Nykredit, og hvor store, forhøjelserne er.

- Det er vidt forskelligt alt efter den enkelte kundes forhold, forklarer han.

Flemming Conrad tilføjer, at enkelte landmænd er så økonomisk pressede, at de har ringet til koncernen og fortalt, at de ikke har råd til at betale præmien. I sådanne tilfælde kan kunden eventuelt fravælge dækninger, påtage sig en øget selvrisiko eller andet.

Lønsomhed
Tryg har generelt fastholdt sine priser for de momsregistrerede landbrugskunder. Cirka 10 procent af kunderne har dog fået revurderet deres forsikringsaftale, hvilket har resulteret i en prisstigning eller anden ændring af vilkårene, fortæller Ulrik Benson, markedschef i Tryg, til Effektivt Landbrug.

- Det kan være alt lige fra en større selvrisiko til en forhøjelse af præmien på op mod 50 procent, fortæller Ulrik Benson. Han tilføjer, at stigningerne er begrundet i Trygs ønske om at sikre lønsomhed i selskabets samlede landbrugs-portefølge.

Mange landmænd har allerede mærket de præmiestigninger, som denne artikel omtaler. Det er dem, hvis forsikringsaftale har forfaldsdag i januar, og hvor præmien er blevet trukket på deres konto i banken.

I indledningen til sidste weekends artikel fremgik det, at der »er massive præmieforhøjelser på vej til alle forsikringskunder«. Det var en fejl, som Effektivt Landbrug beklager.

Læs også