Højere notering en nødvendighed

Det er ikke den enkelte svineproducents skyld, at situationen er alvorlig. Den skyldes manglende betaling for produkterne. Det understreger den nyvalgte formand for Danske Svineproducenter.

- Både Danish Crown og Tican skal levere varen. Og varen er en højere notering. En notering der kan matche den tyske.

Det er en simpel nødvendighed, hvis dansk slagtesvineproduktion skal fortsætte, understreger den nyvalgte formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen, Løgstør. Han har netop afløst Torben Poulsen i den traditionsrige, oppositionsstol.

- Den situation, vi har nu, er ikke den enkelte svineproducents skyld. Danske svineproducenter er i gennemsnit effektive og dygtige. Selvfølgelig er der alle steder noget, der kan gøres bedre. Men den situation vi sidder i nu, skyldes en for dårlig betaling for vores produktion.

Det er Henrik Mortensen slet ikke i tvivl om, og han understreger, at det er indenfor det næste halve år det afgøres, om der fortsat skal være slagtesvineproduktion i Danmark. Afgørelsen hviler på en bedre økonomi og dermed på noteringen.

- Så det haster.

Venter på DC
- Danish Crown er relativt fredede nu, Vi sidder og venter på, at de melder ud, om de når deres mål. Men det, vi vil måle dem på, er den tyske notering. Vi har ikke andet at måle dem på. Enten kommer de tæt på - eller også bliver grisene ved med at fosse ud af landet, siger Henrik Mortensen, og tilføjer, at Tican har det lidt lettere.

- De ligger i en del af landet, hvor det er sværere at sælge slagtesvin til Tyskland. Men også her mangler man råvarer, fordi man ikke kan matche prisen. Grisene forsvinder jo som smågrise, understreger han.

Henrik Mortensen er andelshaver hos både Tican og Danish Crown. Han leverer selv 9000 slagtesvin til Tican, og gennem et I/S med en nabo leveres 6000 til DC.

Han mener, at han som andelshaver har mindst lige så stor ret til at være kritisk overfor andelsselskaberne som sin forgænger, der ikke leverede til de to store andelsselskaber. Og han understreger på alle svineproducenters vegne:

- Hvis jeg skal have økonomi i min slagtesvineproduktion skal noteringen være bedre.

Og han ser med spænding frem til, at Danish Crown melder ud, om de når deres DC-Future mål.

- Hvis de ikke gør eller blot gør det tilnærmelsesvis, må der da også være nogen i repræsentantskabet, der kan melde ud, at det ikke dur. Selv de må da kunne se det, siger han forhåbningsfuldt.

Selv har han ikke skrevet en udmeldelse endnu.

- Men på sigt bliver jeg nødt til at sælge der, hvor jeg får mest, tilføjer han.

Læs også