Langeland lukkes

MASKINFORRETNING: Strukturudviklingen i landbruget og finanskrisen er baggrunden for Heden Maskinforretnings beslutning om lukningen af afdelingen i Rudkøbing til maj.

Der er flere vægtige grunde til, at Heden Maskinforretnings ledelse har besluttet at lukke Langeland Maskinforretning pr. 30. april i år, og sætte Rudkøbing-afdelingens bygninger til salg.

- Gennem de tolv år, vi har drevet afdelingen, er omkring en tredjedel af øens landbrug ophørt, og med den kraftige strukturudvikling vil behovet som maskinleverandør og servicepartner til de fremtidige større landbrug stille endnu større krav om sikker og kvalificeret service, påpeger direktør Lars Kristiansen, Heden Maskinforretning A/S.

- Maskinenhederne bliver større og færre, og derfor kan det være vanskeligt at opretholde den nødvendige kompetence og specialviden i mindre afdelinger. Derfor tror jeg, at vi vil se en tiltagende og nødvendig strukturudvikling, ikke mindst set i lyset af finanskrisens langt mindre aktivitetsniveau i maskinbranchen.

Kortere afstand
Lars Kristiansen påpeger, at beslutningen giver en rationalisering af den daglige drift og væsentlige omkostningsbesparelser. Han understreger dog, at den ikke er taget primært af økonomiske årsager, selv om man i indeværende år sikkert må kalkulere med røde tal på bundlinien.

- Vi ser det som en nødvendig konsekvens af udviklingen, og det faktum, at den nye sydfynske motorvej har gjort Fyn mindre. Det varer nu ikke længere tid at køre til Langeland som til Nordfyn, og vi er sikre på, at vore kunder hellere venter en time på, at en specialist når frem med sin specialviden og det avancerede udstyr, som i dag er nødvendigt til service eller reparation af såvel traktorer, mejetærskere eller redskaber som gødningsspredere, sprøjter eller sågrej.

- Vi er nødt til at være forandringsvillige for sikre vort mål om fortsat være gode til det vi arbejder med, have de mest optimale produkter på hylderne og være en stor aktør for de fynske landmænd, siger Lars Kristiansen og understreger, at Heden Maskinforretning også fremadrettet vil være det for landmændene på Langeland og Tåsinge. Således vil der fortsat være en salgskonsulent tilknyttet området, ligesom tre servicemontører med deres servicebiler vil have udgangspunkt i området og have en ubemandet base på Langeland, hvor der vil være specialværktøjer og med daglige reservedelsleverancer.

Syv stopper
Med lukningen til maj overføres fem langelandske medarbejdere samt fire lærlinge til Heden, mens de øvrige syv nuværende ansatte i Rudkøbing er blevet opsagt.

Heden Maskinforretning A/S overtog daværende Knud Sørensen & Sønner A/S i Rudkøbing den 1. januar 1998. Familiefirmaet, der blev oprettet i 1966 af maskinhandler Knud Sørensen, blev afhændet af sønnen Svend Sørensen, som på det tidspunkt havde 22 ansatte.

Heden Maskinforretnings anden afdeling i Stevning på Als berøres ikke af ændringerne. Den har fået tilpasset sit setup til strukturudviklingen og bidrager positivt til den fynske maskinforretnings regnskab.

  

Læs også