Planteavlernes indtjening i frit fald

Planteavlerne er i økonomisk krise. Ny prognose spår fortsat blodrøde resultater i 2009, 2010 og 2011.

Det var desværre ikke en enlig svale, da planteavlerne for første gang i mange år fik et negativt driftsresultat i i 2008. Tværtimod ser det ud til at fortsætte, og det endda med endnu mere røde tal i både 2009, 2010 og 2011, vurderer Landscentret i en ny prognose.

Den nye prognose konkluderer - ligesom Landscentrets seneste prognose fra november 2009 - at driftsresultatet for gennemsnitsbedriften er negativt i alle år.

- Den gennemsnitlige planteavlsbedrift har således en indtjening, der ikke kan dække alle omkostninger, og vil have et lånebehov i alle år for at dække det negative driftsresultat, vurderer Landscentret i prognosen.

Det forventes fortsat, at 2009 bliver året, hvor resultatet af den primære drift bliver negativ - ifølge prognosen minus 55.000 kroner for den gennemsnitlige planteavlsbedrift.

Endnu værre i år
Desværre bliver resultatet af den primære drift blot endnu værre i år, hvor prognosen spår et minus på 170.000 kroner for en typisk planteavlsbedrift. Også 2011 ser ud til at blive rigtig slemt med et forventet resultat af primær drift på minus 89.000 kroner.

Efter EU-støtte og finansieringsudgifter lander 2011-driftsresultatet på minus 357.000 kroner - endnu værre end det forventede resultat i år. Eneste trøst er, at det trods alt vil være bedre end i 2009, hvor driftsresultatet ifølge de foreløbige tal lander på et katastrofalt lavt niveau - minus 458.000 kroner.

Prognosen har ikke indregnet forventninger om fald i ejendomsværdier eller jordværdier, og derfor er aktiverne sat til godt 32 mio. kr. pr. bedrift, svarende til værdien i slutningen af regnskabsåret 2008. Hertil kommer stuehus, andre aktiver og finansaktiver på godt 5,6 mio. kr.

Insolvens
Dermed fås en gældsprocent på 41 pr. bedrift. Da arealet udgør 122 hektar eget areal, kan den gennemsnitlige planteavlsbedrift således »tåle« et prisfald på jord på 140.000 kr. pr. ha, før bedriften er insolvent, bemærker Landscentret.

- Disse betragtninger gælder for gennemsnitbedriften – så det er mindst 50 procent af bedrifterne, der ikke vil kunne »tåle« så stort et fald i jordværdien, tilføjes det.

Ikke overraskende regner prognosen med, at planteavlerne i de kommende år vil slide godt på maskinerne og foretage investeringer, der er mindre end afskrivningerne.

Investeringerne ventes at blive omkring 57.000 kroner for markinventar, 52.000 for staldinventar og 0 kroner for fast ejendom og jord frem til og med 2011. Alvoren understreges af, at planteavlerne i 2008 investerede 570.000 kroner i fast ejendom og jord.

Ifølge Landscentrets fremskrivning er planteavlernes samlede investeringer faldet med 81 procent fra 2008 til 2009.

Læs også