Taget over 1000 svin brød sammen

HJÆLP: 30 folk fra Falck og Beredskabsstyrelsen var på stedet for at hjælpe, da taget på en svinestald styrtede sammen under snemængdernes pres.

De store snemængder var skyld i, at et tag på en svinestald nær Hørmested ved Sindal i Vendsyssel gav efter en blæsende nat. Det brød sammen over 1000 smågrise og slagtesvin med SPF X status. I sektionen med søer er taget stadig intakt, men blev stivet ekstra af.

Falck og Beredskabsstyrelsen havde 30 mand på stedet en hel dag. Her afstivede man først bygningen, før man kunne gå ind og redde de levende grise ud. Det meste af taget havde lagt sig på staldinventaret, så grisene havde overlevet, men arbejdet med at få dem ud og flyttet til fem andre stalde i omegnen blev i meget høj grad besværliggjort af den meget sne på de små veje.

Fuld lovlig konstruktion
Det kollapsede tag på den kun ti år gamle stald er en gitterspærskonstruktion på hele 36 meter i bredden.

- Det er en tagkonstruktion, der var fuldt lovlig, da den blev bygget i år 2000, men i dag bygger man med stærkere konstruktioner, fortæller svinekonsulent fra LandboNord, Josva Møller Jensen.

Forsikringen ser til glæde for det unge gårdejerpar ud til at dække det store uheld.

Konsulent Josva Møller Jensen var hidkaldt for at påse, at forholdene for at bevare besætningens sundhedsstatus blev overholdt. Og netop det forhold gjorde også Falck meget ud af overfor de mange hjælpere, der belavede sig på at tilbringe det meste af dagen på stedet, mens det store presseopbud venligt, men meget bestemt, blev bedt om at forlade stedet hen på formiddagen.

Veligehold
Ingeniør Henrik Frederiksen fra Landscentret i Skejby understreger, at det er vigtigt, at man er opmærksom på at vedligeholdelsesniveauet på staldbygningerne er i orden, uanset konstruktionstype.

- Ved gitterspærskonstruktioner vil jeg opfordre til, at man går op på loftet og tjekker spærhovederne. Er de S-formede er det en tydelig indikation af, at der kan være for stor belastning på taget, siger han.

- Derudover er det vigtigt, at man også kontrollerer den almene stand på bygningskonstruktionen. Det gælder især sømbeslag, sammenføjninger og åse-beslag, siger Henrik Frederiksen.

Han oplyser, at det helt generelt er sammenføjningerne, som man skal rette blikket imod, mere end det er selve stålbjælkerne eller gitterspærene.

Læs også