Vandplaner må ikke koste en krone

KRITIK: Miljøministerens vand- og naturplaner, som netop er offentliggjort og sendt i høring, møder kraftig modstand fra Jens Ejner Christensen, formand for Vejle-Fredericia Landboforening.

- Mit helt klare budskab til Miljøministeren er: Vandplanerne må ikke koste landbruget en krone. Så enkelt er det, siger Jens Ejner Christensen.

- Jeg vil på det kraftigste pointere over for Troels Lund Poulsen, at vi i landbruget ikke kan håndtere og acceptere nogen som helst yderligere udgifter for erhvervet i forbindelse med de nye vand- og naturplaner.

Planerne er en del af Grøn Vækst, der har til hensigt at forbedre vandmiljøet. Der lægges op til en yderligere reduktion med 19.000 ton kvælstof, indførsel af 10 meter randzoner langs vandløb og søer, mere brug af efterafgrøder og en evt. kvote på N-udvaskning.

- Vi er i landbruget altid klar til at se på andre måder at gøre tingene på. Men lige nu er erhvervet meget presset. Vi er i en situation, hvor det altoverskyggende er vores internationale konkurrenceevne og erhvervets evne til at skabe indtjening på den enkelte bedrift.

- I landbruget er vi bevidste om, at vi selv skal betale vores gæld tilbage. Men vi er nødt til at have konkurrencemæssige vilkår, ellers kan vi ikke fortsætte på vores bedrifter. Det her, det handler om overlevelse, og vi kan ikke tåle yderligere begrænsninger i produktionen.

- I øjeblikket udnytter vi kun ca. 85 procent af det potentiale, der er i markbruget. Vi gødsker 10-15 procent mindre end det økonomisk optimale. Nu strammes skruen endnu mere, det kan vi ikke leve med.

- Dét, der sker lige nu rundt i EU, er at stort set alle regeringer går ind og støtter deres landbrugserhverv i en svær tid. Danske landmænd får i stedet særbyrder, selv om vi er blandt de lande, der driver det mest miljømæssige forsvarlige landbrug og gør et kæmpe arbejde for at begrænse kvælstofudledningen, bl.a. via andre dyrkningsmetoder. Derfor må vi sige stop, siger Jens Ejner Christensen.

(2) 350-04-sy

Læs også