Solbær skal til tops på bærrenes hitliste     

MARKEDSFØRING: Danish Berry Board står bag et projekt, der skal profilere danske solbær som en nordisk superfrugt.

Danish Berry Board, der er en sammenslutning af blandt andre Danske Bær, Agrana Juice, Ørskov Frugt, Ørbæk Mostfabrik og Brancheudvalget for Frugt og Grønt, har sat sig for at profilere danske solbær som en nordisk superfrugt, der skal helt til tops på forbrugernes hitliste over bær.

Udgangspunktet er, at en superfrugt ikke er noget, der hænger på et træ eller en busk. Superfrugt er en marketingsstrategi. »En superfrugt er en frugt, der opfattes som en superfrugt. Så enkelt er det«, lyder det fra en af en af verdens førende frugtproducenter.

Derfor investerer Danish Berry Board foreløbig 300.000 kroner og mulige fondsmidler i et markedsføringsprojekt, der skal placere sunde solbær på en plads - og helst allerøverst - i danskernes kostpyramide.

- Det er i grad positivt, at avlere og bærindustrien er gået sammen om at markedsføre solbær. Og det er specielt positivt, at avlerne også er begyndt at interessere sig for markedsføring, lyder det fra Svend Jensen, Danske Bær, der føjer til, at Danish Berry Boards initiativ skal følges til dørs af den industri, der forarbejder solbær til sunde delikatesser.

- Det er ganske enkelt et nødvendigt led i hele markedsføringsprojektet, der også indebærer, at der produktudvikles nye, delikate produkter med solbær, understreger Danske Bærs daglige leder.

En øre pr. plukket kilo
- Foreløbig er der sat 300.000 kroner af til et projekt, der er udarbejdet af reklamebureauet Metaphor. Både avlere og den primære bærindustri har besluttet at afsætte en øre pr. plukket kilo solbær, siger Svend Jensen og føjer til, at der sidste år blev høstet 15.000 tons bær.

- Det var en rekordstor høst, der skal ses i lyset af, at der i 2007 kun blev plukket 6.000 tons, mens der i 2008 blev høstet 10.000 tons. Og en væsentlig grund til stigningen og det forøgede udbytte til 15.000 tons i fjor skyldes optimale, klimatiske betingelser, men også, at avlerne er blevet dygtigere, fortsætter Svend Jensen og understreger, at det danske areal med solbær i samme periode ikke er udvidet.

- Til gengæld ændrer branchen struktur. Som i alle andre brancher bliver der færre, men til gengæld større enheder. Og det gælder altså også for solbæravlere, siger han.

Solbær foretrækker EUs klima
Men det var ikke kun i Danmark, det i fjor blev en superhøst. I hele EU blev der plukket 135.000 tons solbær. Og det beviser, at solbær er et europæisk fænomen. På New Zealand høstet omkring 10.000 tons om året, mens der til eksempel i Kina kun høstes omkring 1.000 tons.

- Det skyldes, at solbær foretrækker det europæiske klima. Og i den sammenhæng er Danmark placeret på en fordelagtig breddegrad, siger Svend Jensen.

Mere end en fryd for øjet
Små saftige solbær er en fryd for øjet. Men mere end det. Solbær er mere sund end mange andre plantearter, og kan ved blot en enkelt, daglig portion forebygge mange dårligdomme.

En af forklaringerne på solbærs store sundhedsværdi skal, hedder det sig, findes i de såkaldte sundhedsfremmende stoffer, polyphenoler, som solbærplanter producerer for at beskytte sig mod skadevoldere. De mikroskopiske polyphenoler, der også giver solbær en karakteristisk sort farve, giver menneskekroppes immunforsvar et velfortjent pif.

Ligesom polyphenolerne er bærrenes eget forsvar mod skadelige mikroorganismer, kan de også hjælpe mennesker til at holde sygdomme på afstand. Laboratorieforsøg i cellekulturer viser for eksempel, at solbær virker forebyggende på hjertekarsygdomme, visse kræft- og øjensygdomme og Alzheimers.

Forklaringen er, at solbær har et stort indhold af antioxidanter, der hæmmer iltning af proteiner, fedtstoffer og arveanlæg, som indgår i udviklingen af mange sygdomme.

Sådan hedder det blandt andet i det markedsføringsprojekt, der skal bringe solbær til tops på bærrenes hitliste og allerøverst i kostpyramiden.

- Vi har valgt to overskrifter for vores markedsføringsstrategi for Danish Berry Boards produkter, ribs og surkirsebær, men først og fremmest solbær. Den første kalder vi fra nydelse til nødvendighed, mens vi under den anden overskrift vil oplyse om forskellen på danske og udenlandske solbær, når det handler om brugen af pesticider og miljømæssige CO2-hensyn.

Det siger Peter Bjørn Eriksen fra reklamebureauet Metaphor, der har fået til opgave at løfte opgaven med at cementere forbrugernes bevidsthed om sunde, danske solbær.

- Vi planlagde allerede i foråret i fjor en treårig strategi, der starter nu, og som bygger på fire grene. Den første gren omfatter pressemateriale, mens den næste gren sætter fokus på bærindustriens nødvendige produktudvikling. Den tredje gren handler om events, for eksempel at fejre bærhøsten, mens den sidste gren er en on line præsentation og åben debat på Internettet, fortæller Peter Bjørn Eriksen og understreger, at markedsføringsprojektets begrænsede økonomi gør det nødvendigt at tænke i græsrodsbaner.

- Men det er i sig selv en spændende opgave, lyder det optimistisk fra reklamemanden.

Læs også