Grøn Vækst i 23 vandplaner

De nye vandplaner omfatter 10.000 hektar ådale og vådområder til kvælstoffjernelse og ophør eller reduktion af vandløbsvedligeholdelsen på 7.300 kilometer vandløb.

På en uofficiel forpremiere løftede kontorchef i Miljøcenter Odense, Harley Bundgaard Madsen, i går på Plantekongressen lidt af sløret for de 23 nye vandplaner, der har været ventet længe og med stor spænding.

Nu er Miljøministeriet færdige med at udarbejde de 23 statslige vandplaner med indsatsprogrammer, og planerne er i høring hos kommunerne fra i dag.

- Målet er at reducere udvaskningen af kvælstof med 19.000 ton, og fosforudledning i søerne skal reduceres med 210 ton, sagde Harley Bundgaard Madsen.

Ålegræs er brugt som kvalitetselement, og ålegræssets dybdegrænse sæter mål for tilførsel af kvælstof.

Effektive og operationelle
- Der er et krav, at virkemidlerne skal være målrettet de konkrete problemer, og de skal være omkostningseffektive og operationelle, forklarede han.

Rent fagligt er genskabelse ådale og vådområder et godt virkemiddel. Det antages, at vådområder kan fjerne mellem 100 og 300 kilo kvælstof og en til fem kilo fosfor pr. hektar.

Harley Bundgaard Madsen oplyste blandt andet, at der skal anvendes 10.000 hektar ådale og vådområder til kvælstoffjernelse og 3.000 hektar til fosforfjernelse.

- Det er planen, at der skal laves forbedringer af de fysiske forhold på 7.300 kilometer vandløb. Ændringerne består primært i ophør eller reduktion af vandløbsvedligeholdelsen, hvilket vil oversvømme mange arealer, tilføjede han.

Ingen garanti
I forhold til den oprindelige tidsplan er Danmark et år bagud, men samtidig er Danmark længere fremme med arbejdet end de øvrige EU-lande.

Kontorchefen kunne ikke give garanti for at tiltagene ville føre til opfyldelse af målene.

- Der er usikkerhed forbundet med at gøre indsatsbehovene op, sagde Harley Bundgaard Madsen, som erkendte, at en reduktion i kvælstofudvaskningen på 19.000 ton inden 2015 var en stor udfordring.

De 23 vandplaner på hver cirka 200 sider plus baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i dag klokken 12.

Læs også