Kritiserer reduktion i forskningsmidler

Landbrug & Fødevarers planteformand Torben Hansen understreger vigtigheden af forskning i landbruget. I denne uge offentliggjorde DJF, at de skal spare 50 mio. kr. årligt.

Der skal spares på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Århus Universitet.

I alt 45-50 mio. kroner skal hvert år fremover skæres væk fra omkostningerne i budgettet.

Som vi i gårsdagens avis kunne fortælle, så skyldes det et fald i forskningsindtægter.

Dekan på DJF, Just Jensen, fandt i forbindelse med offentliggørelsen af spareplanerne det meget bemærkelsesværdigt, at der er sket en markant reduktion i de bevillinger, som tidligere gik til forskning og udvikling i det primære jordbrug fra de offentlige kasser.

Fra Landbrug & Fødevarer kan planteformand Torben Hansen også berette om samme bekymring. Han kan ikke forholde sig til den konkrete situation på DJF og hvilken betydning det eventuelt må have på landbruget, da han først da Effektivt Landbrug kontakter ham, er blevet opmærksom på den.

Han kan godt dog fortælle, at han deler en lignende forundring som dekanen på DJF i forbindelse med, at de offentlige midler til forskning i jordbruget bliver mindre.

- Det har vi jo lagt mærke til i forbindelse med Grøn Vækst. Det er somme tider lidt tomme løfter, som politikerne kommer med. De siger ofte, at de gerne vil forskning, udvikling og højteknologi, men somme tider ender det med, at så står vi tilbage. Der er ingen penge at få lavet alt det her forskning for, som de siger, de gerne vil have, siger Torben Hansen.

Forkert sted at spare
Forskningsområdet er ifølge Torben Hansen det helt forkerte sted at spare. Specielt også når man ser på den enorme krise, som landbruget sammen med en stor del af de øvrige samfund i øjeblikket befinder sig i.

- Altså i øjeblikket, der kæmper vi jo bare for at overleve, men når vi så kigger ud over det sorte hul, så er det forskning og udvikling, der skal bære os fremad. Vi skal passe på med ikke at save i den gren, hvor vi selv sidder, siger Torben Hansen, der mener, at det er netop det, som kommer til at ske, når man skærer ned på forskningen.

- I et samfund, hvor vi lever med så store omkostninger som os, der skal vi differentiere os på en eller anden måde fra konkurrenterne i udlandet. Det skal forskning og udvikling være med til at hjælpe os med, lyder det.

I forbindelse med besparelserne har Fødevareministeriet netop skåret deres bevillinger til DJF med to procent.

Læs også