Fynsk landbrug i æteren

FJERNSYN FOR FORBRUGERE: Til maj kommer en række tv-udsendelser fra det fynske landbrugsland med overskriften »Ugens Høst«. Fokus bliver på landmanden som fødevareproducent.

Fynboerne skal have mere at vide om, hvordan de fynske fødevarer bliver produceret og af hvem. Det sker på den nye digitale tv-kanal TV2/Fyn+, som gik i luften 1. november.

I begyndelsen af maj tages hul på en række udsendelser fra det fynske landbrugsland.

- Formålet med udsendelserne er at vise, hvordan der produceres fødevarer, men især skal seerne få indsigt i, hvem der står bag som producent. Vi forventer, at denne åbenhed vil føre til større tillid til producenten og i sidste ende medvirke til at styrke forbrugernes lyst til at købe sikre danske fødevarer, siger Judith Lynggaard, som er tovholder på projektet.

- Det skal være gedigne og ærlige udsendelser, understreger konsulenten, som oplyser, at den første udsendelse fra fynsk landbrug er planlagt til at gå i luften søndag den 2. maj klokken 20.

For at få udsendelserne i kassen skal der i løbet af foråret træffes aftale med en række fynske landmænd, som har lyst til at involvere sig i projektet.

20 udsendelser på tegnebordet
Initiativet til udsendelserne fra det fynske landbrugsland tog det tidligere Åbent Landbrug Fyn, som blev lukket ned ved årsskiftet, allerede i sommer.

Sammen med redaktionschef Marianne Hyrlov, TV2/Fyn, blev det ved et møde besluttet, at der skal udvikles en serie af udsendelser, som skal vise et portræt af landmanden som producent af fødevarer. Udsendelserne skal slutte med gode råd om, hvordan den pågældende fødevare kan tilberedes.

I øjeblikket planlægges der 20 udsendelser af 30 minutters varighed med overskriften »Ugens Høst«. Judith Lynggaard er i øjeblikket ved at udarbejde de konkrete planer over udsendelserne, og det er tanken, at de 20 udsendelser skal følges op af flere i løbet af året.

- Der bliver tale om høst af afgrøder fra de fynske marker, men også om »høsten« af mælk, kyllinger, kød af svin, okse, kalv og andet, fortæller konsulenten, som oplyser, at journalist Preben Dahl er TV2/Fyns ankermand på udsendelserne, der også produceres af TV2/Fyn.

Land-tv trækker ud
Også Landbrug & Fødevarer arbejder med planer om at sende fjernsyn fra det danske landbrugsland, herunder otte timers tv delt op i udsendelser af et kvarters varighed fra Fyn.

Det sker på basis af en sendetilladelse til den nye kanal MUX1, som det tidligere Åbent Landbrug Regionerne søgte og fik i sommer. Sendetilladelsen er således på plads, men det er økonomien ikke helt endnu.

- Vi håber på at de nødvendige bevillinger kommer igennem i begyndelsen af januar. Vi har rammerne og ideerne for en række udsendelser, men den økonomiske side er altså nødt til først at komme på skinner, siger konsulent Judith Lynggaard.

Efter at den nødvendige sendetilladelse kom i hus i sommer, skete der nemlig det, at den nye organisation Landbrug & Fødevarer besluttede sig for at ændre strategien for Åbent Landbrug. Det betyder, at den regionale opbygning af Åbent Landbrug er nedlagt.

- Derfor står vi nu med en organisation, som endnu ikke er helt på plads for at kunne producere de udsendelser, som skulle have haft deres ophæng i regionerne, fortæller Judith Lynggaard. Hun tilføjer, at der formentlig vil ske det, at de regionale sendetilladelser skal overføres til Landbrug & Fødevarer.

Udvalget for Åbent Landbrug ophører

Der er ikke mere et fælles samarbejde omkring Åbent Landbrug på Fyn. Det ophørte ved årsskiftet. Årsagen skal ses i forlængelse af den ændrede strategi for Åbent Landbrug i Landbrug & Fødevarer, hvor man har besluttet, at det fremover er de lokale foreninger, som skal løfte opgaven.

- Jeg er helt enig i de strukturændringer, der har fundet sted, men jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke på Fyn har kunnet finde ud af at lave noget fælles, siger tidligere formand for udvalget for Åbent Landbrug Fyn, Hans Dam, som tilføjer, at Fyns Familielandbrug, Patriotisk Selskab og Centrovice nu kører videre hver for sig – ikke mindst efter ønske fra Centrovice.

I forbindelse med strukturændringerne er der ansat tre konsulenter på landsbasis til at støtte foreningerne i det fremtidige arbejde. De regionale konsulentstillinger er blevet nedlagt, og det betyder, at konsulent Judith Lynggaard er blevet opsagt med virkning fra 1. april. Frem til denne dato arbejde hun hjemmefra med planlægningen af udsendelserne »Ugens Høst« (se artiklen ovenfor) samt Sund Hver Dag i Nyborg Kommune.

Åben Gård fortsætter
Den nye struktur betyder, at blandt andet høstfesten midt i Odense by falder væk. De opgaver, der ifølge Hans Dam skal udføres fremover, er de åbne gårde 3. søndag i september, hvor formålet er at komme i dialog med omverdenen og vise danskerne de moderne landbrug. Åbent Landbrug 3. søndag i september har således i en årrække været et væsentligt led i landbrugets arbejde med samfundskontakt, og det vil det også være fremover, understreger den tidligere udvalgsformand.

- Politikken fra Axelborg er helt klart, at folk skal ud på landbrugene og se og føle og smage på landbruget, som vi siger. Folk skal ud og se, at der ikke er alle de skuldersår, som man skulle tro, når man følger debatten i medierne, og folk skal ud og se, hvor godt køerne har det i en moderne stald, siger Hans Dam, som tilføjer, at en anden opgave, som også skal fortsætte, er skolekontakten.

Læs også