Kun »fysisk kontrol« kan give træk i kalvestøtten

Næsten alle forskud på handyrpræmier udbetales i dag, efter det er præciseret, at der alligevel ikke trækkes på baggrund af »administrativ kontrol«.

Hovedparten af de slagtekalveproducenter der ikke i første omgang fik udbetalt forskud på handyrpræmierne, modtager forskuddet i dag.

- Det kommer som en utrolig lettelse for mange slagtekalveproducenter, udtaler specialkonsulent ved Dansk Kvæg, Per Spleth, Landscentret.

- Dermed er fejlprocenten alligevel ikke højere end for 2008, konstaterer konsulenten endvidere, som også erklærer sig lettet på kalveproducenternes vegne.

Indberetningerne skal være i orden
- Jeg håber dog, at de (slagtekalveproducenterne, red.) har lært af det her, og at der SKAL indberettes til tiden, pointerer han som en kommentar til den kedelige historie, hvor mange kalveproducenter først blev trukket i støtten på grund af fejl-indberetninger, og derefter alligevel får udbetalt forskud på handyrpræmierne.

- Indberetningerne skal være i orden, og de SKAL ske til tiden, pointerer han, og kommer der kontrol i besætningen, og registreringerne ikke er sket til tiden, så falder hammeren stadig, fastslår han.

Konsulenten forklarer, at når direktoratet først strammede sine krav til indberetning og derefter slækkede dem igen, så skyldes det, at de erkendte, at der er forskel på »administrativ kontrol» og »fysisk kontrol«, som han udtrykker det.

Direktoratet havde angiveligt fortolket reglerne strammere, end der var hjemmel til.

Nu er det imidlertid præciseret, at der ikke kan trækkes i støtten, hvis der konstateres fejlindberetninger ved den administrative kontrol. Det kan kun ske ved den fysiske kontrol. Det vil sige i form af kontrolbesøg i besætningen.

Bør afmeldes automatisk
Per Spleth oplyser samtidig, at Dansk Kvæg stadig arbejder for, at dyrene skal afmeldes automatisk, når de sendes til slagteriet.

- FødevareErhverv kan ikke umiddelbart se nogen problemer i det, men - som jeg har oplyst til avisen tidligere - skal det som sagt først godkendes i Fødevarestyrelsen, oplyser konsulenten.

Læs også