Grænsen hæves for fortrinsstilling

Fremover skal der opkøb af over 150 hektar jord til, mod i dag 100 hektar, før en nabo kan gøre brug af sin eventuelle fortrinsstilling.

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu tilsyneladende blevet enige om, hvordan de synes fortrinsstillingen, skal fungere i fremtiden.

Det er sket i sidste uge under behandlingen af de lovforslag, som fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kom med i forbindelse med Grøn Vækst, og som har til formål at liberalisere landbrugsloven.

Eva Kjer Hansen ville oprindeligt helt have ophævet fortrinsstillingen, men det ville Dansk Folkeparti ikke være med til.

Derfor kunne hun allerede under 1. behandlingen af lovforslagene fortælle, at hendes folk i Fødevareministeriet arbejdede sammen med Landbrug & Fødevarer om at udarbejde en ny model for fortrinsstillingen, der skulle gøre den enklere og mindre bureaukratisk.

I et ændringsforslag fra Eva Kjer Hansen, fremgår det også nu, at grænsen for hvornår det skal undersøges, om der er naboer, der ønsker fortrinsstilling foreslås hævet fra 100 hektar til 150 hektar.

Det vil altså sige, at det først, når en person ved erhvervelse af yderligere landbrugsejendomme eller ved køb af suppleringsjord vil blive medejer af mere end 150 hektar, at der kan være tale om fortrinsstilling.

Baggrunden for dette forslag forklarer Eva Kjer Hansen som et ønske om at give landmænd større mulighed for strukturudvikling uden at skulle afgive jord i forbindelse med fortrinsstilling.

Når det kommer til grænsen for supplering af en hovedejendom foreslås grænsen hævet fra 125 hektar til 150 hektar. Med det forslag vil en landmand således altid kunne supplere sin hovedejendom, typisk bopælsejendommen, op til 150 hektar uden at naboer kan gøre fortrinsstilling gældende.

En forringelse
Ændringerne i fortrinsstillingen bliver ikke mødt med umiddelbar begejstring fra en af dens varmeste fortalere, Ib W. Jensen, viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for Familielandbruget.

Han mener ikke, at det som er sluppet ud ligner den fortrinsstilling, som han og den daværende bestyrelse i Dansk Landbrug i sin tid blev enige om at arbejde videre på at få gennemført.

- Umiddelbart så ser det ud til, at det er en forringelse af det, som vi egentlig var blevet enig om i Dansk Landbrug, da det hed sådan. Som jeg kan lige kan se det, så vil hævningen af arealgrænsen jo betyde, at der er færre, der kommer inden for fortrinsstillingens mulighed, siger Ib W. Jensen..

Inden han udtaler sig mere, og ligger sig endelig fast på sin holdning. vil han dog gerne vente på, at der bliver meldt mere ud fra parterne.

Læs også