Passer prisen kommer grisen

ÅRSMØDE: Danish Crowns 9-punkts plan, DC-Future, har som første mål at nå den tyske notering, men den store knast er slagteriarbejdernes lønniveau.

Hvis der fortsat skal produceres og slagtes svin i Danmark, så er det helt afgørende, at de politiske rammevilkår bliver forbedret, samt at der findes en løsning på den svækkede konkurrenceevne som følge af slagteriarbejdernes høje lønniveau.

Sker det ikke, så er Danish Crown ikke i stand til at opretholde sin konkurrenceevne med udlandet.

Det sagde Danish Crowns bestyrelsesformand Niels Mikkelsen ved selskabets repræsentantskabsmøde i Herning.

Ifølge administrerende direktør Kjeld Johannesen er konkurrenceevnen på vej i den rigtige retning, og de første virkninger af 9-punkts planen, DC-Future, ses i årets resultat for 2008-2009.

Det er primært i udlandet og i forædlingssektoren, de positive resultater er hentet.

Ikke lønnedgang
Kjeld Johannesen oplyste, at man fører en konstruktiv dialog med slagteriarbejderne og deres tillidsfolk.

- Min fornemmelse er bestemt, at slagteriarbejderne er interesserede i at indgå i dialog om deres lønniveau, sagde han.

Fra salen kommenterede Leo Christensen, der er tillidsmand på slagteriet i Herning, at han bestemt ikke ser det som en mulighed, at slagteriarbejderne går mellem 20 og 25 kroner ned i løn.

- Det svarer jo til, at I fik at vide, at der ikke var nogen efterbetaling til jer, sagde han.

Derudover efterlyste han sikkerhed for, at svinene vil blive sendt til slagtning i Danmark, hvis og når tilpasningerne bliver lavet.

Det blev bekræftet ad flere omgange fra det fremmødte repræsentantskab. Helt enkelt udtrykte den 28-årige svineproducent Brian Møller det med sætningen: »Passer prisen, så kommer grisen«.

Betænkelig
Svineproducent Torben Ballegaard, Lindved ved Vejle, er ikke imponeret over Danish Crown-ledelsens timing i forhold til lanceringen af DC-Future.

- Planen rummer gode elementer, men det er kun første skridt på vejen - og den kommer faktisk seks år for sent. Efter min mening burde ledelsen have forudset situationen tidligere. Den rettidige omhu har manglet, siger Torben Ballegaard, der sammen med sin søn Thomas producerer 6.500 slagtesvin årligt.

Valg
Repræsentantskabet godkendte på mødet to mænd som nye eksterne bestyrelsesmedlemmer efter indstilling af bestyrelsen. Det drejer sig om Jeff Olsen Gravenhorst, der er direktør i ISS og Søren Bach, der er administrerende direktør i BTX Group, der består af en lang række tekstilvirksomheder.

På kredsmøder for svineandelshavere i kreds et til fem, der dækker det nordlige Jylland, og i samtlige kreaturkredse foregår nyvalg til repræsentantskabet.

Læs også