Danish Crown favoriserer SPF

Sammenslutningen af Smågrisesalg anklager Danish Crown for at favorisere SPF-Selskabet gennem

Sammenslutningen af Smågrisesalg (SLS) har på landsplan i året 2008/09 omsat 2.832.489 smågrise. Det er en fremgang i omsætning, selvom eksporten af smågrise har været faldende i sammenslutningen. Det fortalte formand Finn Krogsgaard, Dronninglund på årsmødet i Brabrand.

Her rettede han samtidig en skarp kritik af Danish Crowns dispositioner på området. Formanden for SLS mener således, at der sker en sammenblanding mellem Danish Crown og det af slagteriet ejede SPF-selskab, og at konkurrencen mellem smågriseomsætterne forrykkes med slagteriets nye regler på området for kontraktgrise.

Konkurrenceforvridende
Danish Crown har således aftalt med SPF-Selskabet, at de nedsætter mærkningsomkostninger med videre fra 3 kroner til 1 krone pr. stk. Mærkningsgebyret ved SLS er 2-3 kroner pr. gris, og det skal samtidig dække risikoen ved finansieringen.

- En chauffør skal bruge mindst en time til at mærke 600 grise, fortalte formanden og understregede, at det er Danish Crown, der har bestemt at gebyret skal nedsættes og han fortsatte:

- Endvidere går der fem til syv dage, inden vi har pengene. Vi har bedt Danish Crown om at afregne kontraktgrisene med det samme i stedet for, at der nu går fem hverdage, inden vi har pengene. Hos Tican får vi pengene med det samme, sagde Finn Krogsgaard og konkluderede:

- Jeg synes der er en sammenblanding mellem Danish Crown og SPF.

Han tilføjede, at det er sket fordi Danish Crown gerne vil have flere svin til slagtning. Og derfor er kontraktrenten også halveret til 3,5 procent, og administrationsgebyret er fortsat med 2 kroner pr. gris.

- Men vi er trods alt ikke sat i verden for at skaffe så mange grise som muligt til de danske slagterier. Vi skal varetage medlemmernes interesser og hjælpe dem til den størst mulige indtjening, understregede formanden. Han gav udtryk for, at når det fremgår, hvor omkostningerne reelt er, er der størst incitament til at gøre tingene rationelt.

Eksport
Finn Krogsgaard forudså på årsmødet, at der fortsat er gode muligheder for eksport af smågrise til Tyskland og måske også stigende eksport til Polen og øvrige østeuropæiske lande. Og han advarede:

- Hvis ikke det skal ende med flere slagterilukninger i Danmark, håber vi, at Danish Crown med deres DC-Future vil være i stand til at forbedre afregningsprisen i forhold til konkurrenterne med 90 øre pr. kg. Ellers ender det med en smågriseeksport på 15 millioner om få år.

SLS har dog ikke intentioner om selv at intensivere eksporten.

Det var desværre ikke muligt at få en kommentar fra Danish Crown inden redaktionens afslutning.

 

 

 

Læs også