Miljøminister så konsekvens af manglende godkendelser

BESØG: Miljøminister Troels Lund Poulsen lagde øre til, da økologisk mælkeproducent Jette Jacobsen, Gabøl, fortalte om sin kamp for at få en miljøgodkendelse.

Hun er efterhånden blevet lidt af en talsmand for de syd- og sønderjyske landmænd med den ene ting til fælles, at de kæmper årelange kampe for at få miljøgodkendelser i hus.

Økologisk mælkeproducent Jette Jacobsen, Gabøl, har et stort ønske om at udvide sin nuværende besætning fra 250 køer til 500 køer, men det er ikke bare noget, man lige gør. I hvert fald føler hun, at både myndigheder, kommune, forskellige råd og foreninger har gjort, hvad de kan, for at forhindre hende i at udvide.

Syv års kamp er det foreløbigt blevet til, og efter senest at have høstet et meget stort bifald for hendes beskrivelse af den årelange miljøsag i forbindelse med delegeretmødet i Landbrug & Fødevarer i Herning, var turen i fredags kommet til miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Han havde takket ja til Jettes invitation til et bedriftsbesøg, hvor han ved selvsyn fik mulighed for at se, og ikke mindst høre om den udsigtsløse og kritisabelt lange sagsbehandlingstid.

Og der var forståelse fra ministeren:

- Det er trist, at Jette løber panden mod muren, og vi skal sikre, at lignende sager ikke opstår i fremtiden, sagde Troels Lund Poulsen, der understregede, at man fra politisk hold også skal være bedre til at lave love, som kommunerne så til gengæld skal blive bedre til at forstå og arbejde efter.

Hvad nu, minister?
Jette Jacobsen lagde overfor Troels Lund Poulsen ikke skjul på sin frustration over systemet omkring miljøgodkendelse – en proces, som hun betegnede som et rent cirkus, der udelukkende har til formål at forhindre hende og andre i at kunne udvide deres virksomhed.

Men også kommunernes forskellige tolkninger og krav har frustreret hende. Eksempelvis Haderslev Kommune, der har stillet krav om en drivvej til køerne til Tønder Kommune, som ikke stiller tilsvarende krav. Prisforskellen for Jette er imidlertid en million kroner.

- Jeg er ked af at begynde forfra i hele processen, sagde Jette Jacobsen til Troels Lund Poulsen, samtidig med at hun konstaterede, at det for hende handler om økologi og miljø som landmand – noget der snart kan blive historie, hvis ikke miljøgodkendelsen kommer i hus. Grænsen er nået for Jette Jacobsen, der foruden den manglende miljøgodkendelse også lider under finanskrisen. Det koster hende for tiden cirka 10.000 kroner om dagen at stå op og gå på arbejde i sin egen bedrift.

Læs også