Antallet af slagskader på svin er steget

Antallet af skader efter slag på svin er steget markant de seneste par år, og det kan konstateres, at skaderne typisk opstår i forbindelse med udlevering til slagtning.

En gruppe af dyrlæger fra KU-LIFE har i en artikel i Dansk Veterinærtidsskrift beskrevet, hvordan de har oplevet en stigning i antallet af slagskader på svin de seneste par år. Opgørelsen af slagskaderne fremgår af figur 1.

Ifølge dyrlægerne kan slagskaderne i langt de fleste tilfælde tilbagedateres til tidspunktet, hvor dyrene blev afhentet på gården. Det har dyrlægerne konkluderet på baggrund af anerkendte teknikker, der ligner dem, som retsmedicinere anvender, og med dem kan dyrlægerne ifølge eget udsagn datere tidspunktet for slagskaderne inden for en times nøjagtighed.

Dyrlægerne arbejder dels på Institut for Veterinær Sygdomspatologi ved KU-LIFE og dels i Fødevareregion Syds kontrolafdeling i Vejle, hvor man begge steder har oplevet den nævnte stigning i antallet af slagskader.

Uacceptabel vold
Stigningen i slagskaderne er uacceptabel, fremhæver dyrlægerne, der nævner at de med artiklen har ønsket at gøre opmærksom på »den kraftige og på alle måder helt uacceptable stigning i antallet af svin, der er registreret med slagskader efter stump vold i de sidste år«.

Via dyrlægernes »retsmedicinske teknikker« kan de konstatere, at skaderne ved læsningen primært er sket med faste, stumpe redskaber som for eksempel rør, brædder og kæder.

Hurtig levering
I artiklen kommer dyrlægerne med forslag til, hvad der kan være årsag til stigningen i antallet af slagskader. Først og fremmest henleder de opmærksomheden på, at fokus på dyrevelfærd er steget de senere år, men de fastslår samtidigt, at det ikke kan være hele årsagen.

En anden årsag kan være de nye regler for afhentning af svinene til slagtning, hvor både vognmand og landmand honoreres økonomisk for hurtig udlevering.

Endelig påpeger dyrlægerne, at de personer, der slår, måske slet ikke er klar over den kraft de slår med, og dermed de skader, der påfører dyrene.

Kom uvæsenet til livs
- For at komme uvæsenet til livs er det en fælles opgave for alle, der er beskæftiget med veterinærinformation i primærproduktionen at informere producenter og chauffører om konsekvenserne, og det uacceptable i brugen af den her skitserede for stump vold overfor dyrene, skriver dyrlægerne i artiklen.

Dyrlægerne gør også opmærksom på, at hudpenetrerende slag- og stikskader hos svin påført ved brug af elstøder og overdreven brug af tatoveringshammer, er i lighed med skader opstået ved stump vold, også steget i de seneste år.

Afslutningsvis gør dyrlægerne opmærksom på, at »unødige antal slag på kroppen af svin med tatoveringshammer eller ved at påføre slag med tatoveringshammer i svinets hoved« betegnes som groft uforsvarligt af Det Veterinære Sundhedsråd. Under skærpede omstændigheder vurderes det endvidere at have »karakter af mishandling«.

Læs også