Økonomien betyder stop for KHL-direktør

Jens G. Friis fratræder i denne uge med kort varsel sin direktørpost i Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL. Årsagen er uenighed om strategien for rådgivningsvirksomheden, men især den stramme økonomi i foreningen og landbruget generelt.

Jens G. Friis stopper i denne uge som direktør for Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL. Fratrædelsen sker efter gensidig aftale.

Årsagen er dels faglig uenighed om strategien for KHL, men ifølge formand i KHL, Asger Christensen, er der især den stramme økonomi i foreningen og i landbruget som helhed, der har ført til stoppet for Jens Friis som direktør.

- Det er klart at den stramme økonomi i landbruget har en afsmittende virkning. Her er den store udfordring for os at skære i omkostningerne – herunder også ledelseskræfterne. Når omkostningerne er større end indtægterne må vi gøre noget, og jeg mener det er forkert at gå ud med prisforhøjelser til kunderne i den situation, siger Asger Christensen, der samtidig beklager, at vejene dermed skilles mellem Jens G. Friis og KHL.

Asger Christensen erkender, at der også har været faglig uenighed omkring strategien for KHL. Hvad det mere konkret handler om, er mere uklart.

Også Jens G. Friis forklarer sin fratrædelse med henvisning til økonomi og strategi, om end han heller ikke præcist uddyber det:

- Jeg har stor respekt for foreningens økonomi, og mine synspunkter med hensyn til hvorledes jeg oplever Dansk Landbrugsrådgivning, og dermed KHL, kan udvikles, er velkendte, siger Jens G. Fris i en pressemeddelelse omkring hans fratrædelse.

Jens Friis har dog i forbindelse med strategi og visioner, siden sin ansættelse som KHL-direktør, blandt andet talt for et større samarbejde mellem de lokale, men jo også ofte konkurrerende, rådgivningscentre. Og det har stået i kontrast til hvad bestyrelse og formand har udmeldt i forbindelse med møder og generalforsamlinger, hvor man ved flere lejligheder har fastslået KHL som en bærende og selvstændig forening i sit område.

Chefkonsulent Niels Peter Madsen er konstitueret som ny direktør. Asger Christensen vil ikke afvise at direktørposten endeligt besættes af en person fra medarbejderstaben.

- Det er endnu for tidligt at sige, men der vil hurtigst muligt blive fundet en afklaring der vil blive meldt ud, slutter Asger Christensen.

Læs også