Miljøpuklen ventes nedbragt hen i mod 2011

Vicedirektør i Miljøstyrelsen mener at se effekt af de initiativer, som miljøstyrelsen har sat i søen for at sætte skub i miljøgodkendelserne i landbruget.

- Der er en glædelig stigning i antallet af afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. Men vi når næppe målet i 2009. Mod slutningen af 2010, får vi derimod nedbragt sagspuklen, hvis afgørelserne fortsætter, som de gør nu.

Disse fortrøstningsfulde ord lyder fra vicedirektør Claus Torp, Miljøstyrelsen. En medvirkende faktor til at nå målet er dog også, at der indkommer færre sager nu, end der gjorde tidligere.

Skub på afgørelserne
Claus Torp glæder sig over den ketchup-effekt ministeriet ser nu med en række afgørelser, der nu sprøjter ud rundt omkring i kommunerne. Claus Torp tilskriver det øgede antal sagsbehandlinger den aftale, miljøministeren tidligere på året indgik med Kommunernes Landsforening. Her blev der givet tilskud til flere ansatte og sagsbehandlingen ude i kommunerne, der blev oprettet rejsehold, der kan komme ud til de enkelte kommuner, og der blev lavet en helpdesk, som kan give hurtigt svar på problemområder.

- Der er blevet gjort god brug af vores hjælpemidler og det har haft en god effekt på afgørelsernes antal, siger Claus Torp, der også håber, at sagsbehandlingstiden snart når målet.

Efter at alle sager er blevet visiteret, er der en sagsbehandlingstid på 12 måneder. Nye sager skal være visiteret inden 3 uger.

I øjeblikket sker der en evaluering af aftalens virkemidler og deres virkning.

Kommunerne har nu haft ansvaret for miljøgodkendelser efter husdyrbrugslovgivningen i tre år. Det vil sige, at kommunerne skal træffe afgørelse om, hvorvidt landbrug må udvide eller forandre.

Der har i de forløbne næsten tre år været skrevet og sagt en del om manglende afgørelser, og flere kommuner er blevet trukket frem som værende langsomme.

Af tabellen fremgår det, at det på landsplan så afgjort er Halsnæs der skraber bunden med 0 procent afgjorte sager - skarpt fulgt af Odder og Odsherred, der begge har 7 procent afgjorte sager indtil den 2. november i år.

Slagelse og Stevns topper
Hvis man på landsplan ser bort fra topscorerne Gribskov og Solrød kommuner, der med 100 procent afgjorte sager kun omfatter henholdsvis kun 3 og 1 afgjorte sager, så er det Slagelse Kommune, der har været mest effektiv med 86,8 procent afgjorte sager. Herefter følger Stevns med 78,6 procent afgjorte sager siden 2007.

Ud fra tallene i tabellen at dømme, er det tilsyneladende ikke den totale mængde sager i kommunen, der har været afgørende for, hvor mange sager kommunerne har fået afgjort siden 2007. Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner er de absolutte topscorer i antallet af sager med henholdsvis 364 og 256 sager, men her ligger afgørelsesprocenten på henholdsvis 43 og 56 procent.

I Solrød og Gribskov, hvor der som nævnt kun har været henholdsvis 1 og 3 sager, ligger afgørelsesprocenten på 100, men det er ikke typisk for kommuner med få sager. Hvis man se på kommunerne med under 10 sager siden 2007, så svinger afgørelsesprocenten fra 0 til 67 procent, og noget lignende billede tegner sig for de øvrige intervaller uanset om man ser på kommunerne med 10-20 sager siden 2007, kommuner med under 100 sager eller over 100 sager siden 2007.

Der er kun knap to måneder tilbage i året, men kun 1.150 af de 2.352 miljøgodkendelsessager, der ifølge kommunernes målsætning skulle afgøres i 2009, er afgjort. Det oplyser Miljøstyrelsen ifølge Jyllands-Posten.

Formand for Landbrug & Fødevarer, Michael Brockenhuus-Schack, siger ifølge avisen, at det ikke ser ud som om de lovede frister kan nå at blive overholdt, og at der derfor skal nyt pres på kommunerne.

Venstres Landbrugsordfører Henrik Høegh, betegner forløbet som en hel føljeton for noget, der ikke er godt nok.

Kontorchef i miljøstyrelsen, Sune Schou, forklarer i Jyllands-Posten, at det bliver mere end almindeligt svært for kommunernes landsforening at overholde aftalen for 2009, og at målsætningen i øjeblikket er ved at blive evalueret. Endvidere er Miljøstyrelsen ved at se på, om det er muligt at hæve bagatelgrænsen for, hvad der kræver en miljøgodkendelse.

Ifølge Kommunernes Landsforening afgøres der for tiden 200 sager om måneden. Et simpelt regnestykke siger, at hvis den hastighed holder, vil de resterende godt 1.000 sager være afgjort om knap et halvt år - eller omkring 4 måneder efter tidsplanen.

Læs også