Et rigtigt møgår

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør Carl Aage Dahl fremlagde det sidste og dårligste regnskab nogensinde for de delegerede. Fremover godkendes organisationens regnskaber af fællesbestyrelsen.

Det nu fusionerede Dansk Landbrug kan ikke bebrejdes for manglende solidaritet med sine medlemmer i primærlandbruget.

- 2008 blev et rigtigt møgår, konkluderede administrerende direktør Carl Aage Dahl i sin fremlæggelse af Dansk Landbrugs regnskab for de delegerede i Landbrug & Fødevarers primærside.

Underskuddet i regnskabet viste et rekordagtigt underskud på hele 76,6 millioner kroner for det år, der var budgetteret med et overskud på en million kroner.

- Det betyder, at Dansk Landbrugs egenkapital er blevet reduceret til 424 millioner kroner ud af en samlet balance på 488 millioner kroner. Medlemsbidrag, tilskud og diverse indtægter ligger i regnskabet meget tæt på det budgetterede. Til gengæld er afkastet af finansielle investeringer blevet meget rødt. Vi er, som alle andre hårdt ramt af finanskrisen sidste efterår og fik et negativt afkast på 13 procent af Dansk Landbrugs relativt store formue, i kroner cirka 55 millioner, som direkte indgår i resultatopgørelsen, selv om der er tale om et urealiseret kurstab.

- På nuværende tidspunkt er afkastet i 2009 på cirka 13 procent, og dermed er der en positiv udvikling i investeringerne, lød det forhåbningsfuldt fra direktøren.

Tilpasninger i gang
Fremadrettet oplyste Carl Aage Dahl, at der allerede er sket tilpasninger i en række af organisationens aktiviteter.

- Ledelsen på Landscentret har reageret meget hurtigt på faldende salg af ydelser, hvilket allerede har medført nedlæggelse af 30 stillinger, og en særlig aktivitet med en vurdering af, om der er produkter og ydelser, der skal nedlægges, fordi de ikke i den givne situation skaffer tilstrækkelig nytteværdi, er i gang.

Med hensyn til Landbrug & Fødevarers kursuscentre KolleKolle og Koldkærgaard samt Dansk Landbrugs Medier, er der også udfordringer.

- Faldende udlejningsaktiviteter og et mærkbart fald i annonceindtægter hos Dansk Landbrugs Medier har presset omsætningen, men ikke mere end der fortsat er sorte tal på bundlinien, fortalte direktøren og oplyste, at man for hovedpartens vedkommende har kunnet imødegå det gennem omkostningsreduktioner.

Med fremlæggelsen kunne Carl Aage Dahl også oplyse de delegerede om, at der ikke mere vil være et punkt på delegeretmødet om regnskabsgodkendelse.

- Det kommer fremover til at foregår i fællesbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer.

Læs også