Formand stiller spørgsmålstegn ved billeders ægthed

MINK: - Vi er aldrig blevet anmeldt for dyremishandling, og jeg tror, at nogle af billederne er manipulerede, siger minkformand.

Den ulovlige indtrængen og efterfølgende omtale af forholdene på danske mink- og rævefarme i Ekstra Bladet og TV2s Operation X blev naturligvis det store samtaleemne ved minkavlernes sæsonorienteringsmøder, hvor kun en enkelt blev afholdt efter tv-udsendelsen.

- Billederne er forfærdelige, og det bliver nu op ad bakke for os den næste tid at skulle forklare os til omverdenen, og vi skal alle som pelsdyravlere være med til at fortælle om de gode forhold, der reelt er på farmene.

Sådan lød det fra formanden for de fynske og sydjyske minkavlere, Tage Pedersen, ved tirsdagens sæsonorienteringsmøde på Comwell i Kolding.

Ikke rimeligt
- Vi er aldrig blevet anmeldt for dyremishandling efter tilsynsbesøg på farmene, og jeg tror, at nogle af billederne er manipulerede, lød det videre fra Tage Pedersen forud for udsendelsen i fjernsynet.

Han havde set noget af udsendelsen, mens de mange avlere sad og ventede på, at udsendelsen samme aften skulle sendes i den bedste sendetid, efter det ikke var lykkedes at få nedlagt fogedforbud mod at få den sendt.

- Udsendelsen vil utvivlsomt betyde, at vi nu vil få mere tilsyn på farmene, men det er os, der fører det daglige tilsyn på farmene, og vi skal nok være bedre til at aflive mink, der har sår, og vi tjener ikke på dårlige mink.

- Der er ingen tvivl om, at udsendelsen vil ramme os hårdt, men det er ikke rimeligt, alle 1700 avlere skal hænges ud som mishandlere, som det sker på denne måde, fastslog Tage Pedersen, der samtidig opfordrede avlerne til at sørge for også at have orden i papirerne.

Tager kampen op
Dansk Pelsdyravlerforening har valgt at tage kampen op mod de to medier, der har ladet en dyreværnsorganisation trænge ind på farmene i ly af mørket.

- Det giver naturligvis mere presseomtale, at vi har valgt at tage kampen op, men det er et så urimeligt angreb mod erhvervet, at vi ikke bare kan bøje nakken, noterede Tage Pedersen.

Forsamlingen efterlyste opbakning fra de andre grene af det danske landbrug, men som Tage Pedersen sagde:

- Jeg tror, de er hunderædde.

Sæsonorienteringsmødet fortalte om selve avlens fremtid, hvor Danmark her i 2009 står for omkring 30 procent af den samlede produktion på verdensplan i form af en produktion på 14 millioner skind. Prisen for skind har været for nedadgående og ligger faktisk lavere end det, der i gennemsnit koster at producere et minkskind.

Læs også