Danmark stævnes af EU-Kommissionen

EU-Kommisionen har nu opfattet det, som danske landmænd længe har kunnet se: Miljøgodkendelse eller revurdering af større virksomheder og landbrug går for langsomt.

I går traf EU-kommissionen beslutning om at indlevere en stævning ved EF-Domstolen mod Danmark for overtrædelse af EU’s IPPC-direktiv, som pålægger medlemslandene at miljøgodkende, herunder revurdere, større virksomheder og landbrug, de såkaldte IPPC-virksomheder. Miljøministeren skulle dog have styr på sagen.

- Vi har været i løbende dialog med Kommissionen, så stævningen kommer ikke som en overraskelse. Men det er alligevel stærkt utilfredsstillende, at vi ikke kan leve op til EU-reglerne. Derfor bad jeg først på året de statslige miljøcentre opprioritere deres del af arbejdet, ligesom jeg har talt med de borgmestre, som har udestående godkendelser, for at sikre, at deres manglende afgørelser er i hus inden årets udgang, siger miljøminister Troels Lund Poulsen.

- Kommunerne har oplyst, at de resterende godkendelser og revurderinger vil være på plads hurtigt, det vil sige stort set alle sammen omkring årsskiftet, og jeg forventer, at dette løfte overholdes. På den baggrund håber jeg, at sagen kan afsluttes uden at der bliver behov for at afsige dom, siger miljøministeren.

Tiltag
For at afhjælpe sagspuklen på landbrugsområdet har Troels Lund Poulsen (V) blandt andet etableret en help-desk til kommunerne og et rejsehold.

- Der er en vis ketchup-effekt ved disse tiltag, da det tager noget tid at miljøvurdere IPPC-virksomhederne. Men nu er det altså, at vi begynder at se effekten af arbejdet, siger Troels Lund Poulsen.

En status fra miljøcentre og kommuner pr. 31. august viser, at 12 IPPC-virksomheder manglede en miljøgodkendelse og 202 en revurdering af en eksisterende godkendelse. Siden IPPC-direktivets ikrafttræden i 1999 har de danske myndigheder revurderet mere end 1000 eksisterende IPPC-virksomheders miljøgodkendelser.

Læs også